Bestyrelsen for Dansk Selskab for Infektionsmedicin


Konstituering efter Generalforsamling maj 2017

Rikke

Formand

Overlæge, ph.d., klinisk lektor Rikke Krogh-Madsen
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling
Nordsjællands Hospital Hillerød
E-mail: formand@infmed.dk

 Ann-Britt

Kasserer

Ann-Brit Eg Hansen
Overlæge, lektor, ph.d.
Infektionsmedicinsk Afdeling
Hvidovre Hospital
E-mail: kasserer@infmed.dk

Lone

Sekretær

Overlæge, ph.d., klinisk lektor Lone Hagens Mygind
Infektionsmedicinsk Afdeling
Aalborg Universitetshospital
E-mail: sekretaer@infmed.dk og lone.mygind@dadlnet.dk

Isik

Bestyrelsesmedlem

Professor, overlæge, dr. med. Isik Somuncu Johansen
Infektionsmedicinsk Afdeling
Odense Universitetshospital
E-mail: isik@dadlnet.dk

 

 Søren

Bestyrelsesmedlem

Overlæge, dr. med. Søren Jensen-Fangel
Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Aarhus Universitetshospital
8200 Aarhus N
E-mail: sorjes@rm.dk

 

 Daniel

Bestyrelsesmedlem

Daniel Faurholt-Jepsen, læge, ph.d.
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling
Nordsjællands Hospital Hillerød
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød
E-mail: daniel.faurholt-jepsen@regionh.dk