Specialespecifikke kurser i infektionsmedicin

notebook

Opdateret 08.12.16

Kommende kurser

25.01.17  26.01.17
Immundefekter
Sted: Nordsjællands Hospital Hillerød
Delkursusledere: Suzanne Lunding (Nordsjællands Hospital Hillerød) og Carsten Schade Larsen (Aarhus Universitetshospital, Skejby)

06.04.17 - 07.04.17
Kardiopulmonale infektioner og tuberkulose
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusledere: Isik Somuncu Johansen (OUH), Christian P. Fischer (Nordsjællands Hospital Hillerød), Janne Jensen (Sygehus Lillebælt Kolding)

Information om kursusprogram/kursus materiale vil blive mailet senest 2 uger før kursus start.

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, læs målbeskrivelsen for specialet.

Information om tidligere kurser

Specialespecifikt kursus i HIV 2016

Specialespecifikt kursus i knogle-, led og bløddelsinfektioner 2015

 


Kursus i tropemedicin

Inden afsluttet hoveduddannelse stilling skal et diplomkursus i tropemedicin være gennemført. Klik her for at læse mere om dette.


Intern medicinske kurser

Se www.dsim.dk


 

Hovedkursusledelse

Overlæge, dr. med. Carsten Schade Larsen
Infektionsmedicinsk afdeling Q
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgaardsvej
8200 Aarhus N
Telefon: 78 45 28 18
E-mail: carslars@rm.dk

Overlæge, lektor, ph.d. Ann-Brit Eg Hansen
Infektionsmedicinsk afdeling 144
Hvidovre Hospital
Kettegaards alle 30
2650 Hvidovre
E-mail: ann-brit.eg.hansen.02@regionh.dk