Specialespecifikke kurser i infektionsmedicin

Sidst opdateret 09.04.2019

Brain

Kommende kurser

Kursets navn: Teoretisk kursus i mikrobiologi 18-1503
Dato for kursus: Juni 2019 (2 dage)
Sted: København
Delkursusledelse: Gitte Pedersen, Aalborg Universitetshospital
Hans Rudolph von Lüttichau, Herlev Hospital

Kursets navn: HIV-infektion
Dato for kursus: 7-8 oktober 2019
Sted: København
Delkursusledelse: Ann-Brit Eg Hansen, Hvidovre Hospital
Ole Kirk, Rigshospitalet

Information om kursusprogram/kursus materiale vil blive mailet senest 2 uger før kursus start.

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, læs målbeskrivelsen for specialet.

Information om tidligere kurser

Specialespecifikt kursus i HIV 2016

Specialespecifikt kursus i knogle-, led og bløddelsinfektioner 2015

 


Kursus i tropemedicin

Inden afsluttet hoveduddannelse stilling skal et diplomkursus i tropemedicin være gennemført. Klik her for at læse mere om dette.


Intern medicinske kurser

Se www.dsim.dk


 

Hovedkursusledelse

Overlæge, dr. med. Carsten Schade Larsen
Infektionsmedicinsk afdeling Q
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgaardsvej
8200 Aarhus N
Telefon: 78 45 28 18
E-mail: carslars@rm.dk

Overlæge, lektor, ph.d. Ann-Brit Eg Hansen
Infektionsmedicinsk afdeling 144
Hvidovre Hospital
Kettegaards alle 30
2650 Hvidovre
E-mail: ann-brit.eg.hansen.02@regionh.dk