Temaer

Under temaer finder du sider omhandlende guidelines, anbefalede referencer, links, nye artikler med mere om et bestemt infektionsmedicinsk emne.

[id] => 1
[theme] => sepsis
[name] => Sepsis
[description] => Guidelines, relevante referencer, links og nye artikler om sepsis
[image] => uploads/images/monitor.jpg
[keywords] => sepsis; septic; sofa; qsofa
[references] => 26903335; 26903336; 26903338; 27514867; 25776532; 25272316; 24635773; 24635770; 24635772; 22738085; 28268067; 28114553; 1597042; 12682500; 23984731; 29767636
[links] => Surviving Sepsis Campaign > https://www.sccm.org/SurvivingSepsisCampaign/Guidelines; Region Hovedstadens vejledning om sepsis og septisk shock > http://vip.regionh.dk/VIP/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://vip.regionh.dk/VIP/Slutbruger/Portal.nsf/Main.html?open&unid=X684CE2DBA67BFE5CC1257F09004EAF7D&level=133058&dbpath=/VIP/Redaktoer/RH.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
[tools] => SOFA score > http://www.infmed.dk/sofa
[color] => #F191A3
[id] => 2
[theme] => hepatitis
[name] => Hepatitis B og C
[description] => Guidelines, anbefalede referencer og links samt nye artikler om hepatitis B og C
[image] => uploads/images/hepatitis_micrograph.jpg
[keywords] => hepatitis B; hepatitis C; HBV; HCV; direct acting agent; stikuheld
[references] => 24519328; 18471552; 27658343; 16525137; 19052126; 17582071; 22866925; 20601854; 2509915; 9121257; 10498659; 9024300; 26319013; 23300053; 23523674; 24428467; 25078309; 24725238; 25773757; 24720679; 25909356; 25895428; 26571066; 26575258; 26187031; 25837829
[links] => EASL Clinical Practice Guidelines > https://easl.eu/publications/clinical-practice-guidelines; Medicin.dk om behandling af hepatitis B > http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/317914; Medicin.dk om behandling af hepatitis C > http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/209085; Medicinrådets lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion > https://medicinraadet.dk/anbefalinger-og-vejledninger/behandlingsvejledninger/kronisk-hepatitis-c; Dansk standard for rapportering af kronisk hepatitis B og C > http://www.patobank.dk/fundanemt/files/snomed/vejledninger/B._Kronisk_hepatitis.pdf
[tools] => Hep Drug Interactions > https://www.hep-druginteractions.org; The Polaris Observatory (epidemiologi og modellering) > http://cdafound.org/polaris
[color] => #F1D391
[id] => 3
[theme] => hiv
[name] => HIV
[description] => Guidelines, anbefalede links, udvalgte referencer og nye artikler om HIV
[image] => uploads/images/hiv_infection.jpg
[keywords] => HIV; human immunodeficiency virus; AIDS
[references] => 29539283; 6815471; 27806243; 26192873; 22784037; 22808957; 19339714; 6265753; 9468138
[links] => Medicinrådets behandlingsvejledning om HIV > http://www.medicinraadet.dk/media/6246/hiv-rekommandation-53.pdf; Medicin.dk om behandling af HIV > http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/209040; EACS European Guidelines for treatment of HIV-positive adults > http://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines/eacs-guidelines.html; Region Hovedstadens vejledning om rådgivning ved positiv HIV-test > http://vip.regionh.dk/VIP/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://vip.regionh.dk/VIP/Slutbruger/Portal.nsf/Main.html?open&unid=X166D47B217530117C12580A7004D70C1&dbpath=/VIP/Redaktoer/RH.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g; Region Hovedstadens vejledning om behandling af HIV hos voksne patienter herunder gravide og det nyfødte barn > http://vip.regionh.dk/VIP/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://vip.regionh.dk/VIP/Slutbruger/Portal.nsf/Main.html?open&unid=XA8147E5E65B4AEF2C1257F570029AA6D&dbpath=/VIP/Redaktoer/RH.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g; Infektionsmedicinsk afdelings (Rigshospitalet) instruks om HIV > http://vip.regionh.dk/VIP/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://vip.regionh.dk/VIP/Slutbruger/Portal.nsf/Main.html?open&unid=X5F1E7BEFD25BCF4CC1257B600032E516&dbpath=/VIP/Redaktoer/130177.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g; Infektionsmedicinsk afdelings (Hvidovre) instruks om HIV > http://vip.regionh.dk/VIP/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://vip.regionh.dk/VIP/Slutbruger/Portal.nsf/Main.html?open&unid=X00BAA7CBFAE3D6D7C125792C003CF99F&dbpath=/VIP/Redaktoer/133058.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
[tools] => HIV drug interactions > https://www.hiv-druginteractions.org/checker; HIV drug resistance database > https://hivdb.stanford.edu/hivdb/by-mutations; Clinical Risk Scores (CHIP) > https://www.chip.dk/Tools-Standards/Clinical-risk-scores
[color] => #91D9F1
[id] => 4
[theme] => tuberkulose
[name] => Tuberkulose
[description] => Guidelines, links, udvalgte referencer og nye artikler om tuberkulose
[image] => uploads/images/mycobacteria_micrograph.jpg
[keywords] => tuberculosis; tuberkulose
[references] => 10388353; 12095434; 11230395; 11999007; 23425167; 10699006; 11596589; 10517722; 6818657
[links] => Tuberkulose behandlingsskema > http://www.infmed.dk/download?UID=3ff1d1a0947bf5c199ad7f12d80e7c644f22d14e; Region Hovedstadens vejledning om diagnostik og behandling af tuberkulose > http://vip.regionh.dk/VIP/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://vip.regionh.dk/VIP/Slutbruger/Portal.nsf/Main.html?open&unid=XAF331B610817EDFAC1258021003C25F9&level=133058&dbpath=/VIP/Redaktoer/RH.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g; Region Hovedstadens vejledning om smitteopsporing > http://vip.regionh.dk/VIP/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://vip.regionh.dk/VIP/Slutbruger/Portal.nsf/Main.html?open&unid=X0C770055028647E8C1258021002CDCB7&level=133058&dbpath=/VIP/Redaktoer/RH.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g; SSI's overvågning af tuberkulose i Danmark > https://statistik.ssi.dk//sygdomsdata#!/?sygdomskode=TUBE; Epi-Nyt om tuberkulose i Danmark (2016) > https://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2018/Uge%203%20-%202018.aspx; Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af tuberkulose (2015) > https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/smitsomme-sygdomme/~/media/54E6B7D7C1B44984B53C0006ADA4D11C.ashx; ECDC Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe (2017) > https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/tuberculosis-surveillance-and-monitoring-europe-2017; WHO Global tuberculosis report (2017) > http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/; WHO Tuberculosis surveillance and monitoring report in Europe (2017) > http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/tuberculosis/publications/2017/tuberculosis-surveillance-and-monitoring-report-in-europe-2017; WHO Towards tuberculosis elimination (2014): an action framework for low-incidence countries > http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/132231/9789241507707_eng.pdf; WHO Latent TB Infection (2018) > http://www.who.int/tb/publications/2018/latent-tuberculosis-infection/en/
[tools] => Periskope TB risk calculator > http://periskope.org/tb-risk-predictor; The Online TST/IGRA Interpreter > https://www.tstin3d.com/en/calc.html
[color] => #A2F090
[id] => 5
[theme] => neuroinfektion
[name] => Neuroinfektioner
[description] => Guidelines, relevante referencer, links og nye artikler om meningitis og encephalitis
[image] => uploads/images/brain.jpg
[keywords] => meningitis; encephalitis; hjerneabsces; brain abscess; neuroborreliose; neuroborreliosis; spinalvæske; spinal fluid; lumbalpunktur; lumbar puncture
[references] => 7566023; 12432041; 20132258; 21903253; 23861361; 26680781; 27028911; 27062097; 28118219; 28652113; 29409994; 29848547
[links] => Tværregional vejledning vedrørende akut bakteriel (purulent) meningitis hos voksne > http://vip.regionh.dk/VIP/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://vip.regionh.dk/VIP/Slutbruger/Portal.nsf/Main.html?open&unid=X4FA7516E512332A6C1257F570031070C&level=133058&dbpath=/VIP/Redaktoer/RH.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g; Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af Meningokoksygdom > https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/vejledning-om-forebyggelse-ved-tilfaelde-af-meningokoksygdom
[tools] => GCS > https://www.mdcalc.com/glasgow-coma-scale-score-gcs
[color] =>
[id] => 6
[theme] => covid
[name] => Ny coronavirus (COVID-19)
[description] => Guidelines, referencer, links og nye artikler om COVID-19, sygdommen forårsaget af SARS-CoV-2
[image] => uploads/images/sarscov2.jpg
[keywords] => COVID-19; SARS-CoV-2; novel coronavirus; nCoV; 2019-nCoV
[references] => 32044814; 32187464; 32215647; 32222812; 32282022; 32305883; 32315809; 32330277; 32352202; 32353251; 32415579; 32445440; 32459919; 32678530; 32821939; 32887982; 32887691; 33219112; 33215698
[links] => Sundhedsstyrelsens side om COVID-19 > https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar; Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 > https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19; Sundhedsstyrelsens COVID-19: Risikovurdering, strategi og tiltag ved epidemi i Danmark > https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Strategi-for-COVID-19.ashx; Sundhedsstyrelsens vejledning: Personer med øget risiko for alvorligt COVID-19 sygdomsforløb > https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Personer-med-oeget-risiko-ved-COVID-19; Dansk Selskab for Infektionsmedicins dokument: Patienter med øget risiko for et alvorligt COVID-19 sygdomsforløb > http://www.infmed.dk/download?UID=8e460ed91507677c856a99fe5dd4243a1554c48a
[tools] => Aktuelle tal (SSI) > https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata; Aktuelle tal (ECDC) > https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic; Aktuelle tal (WHO) > https://covid19.who.int; Aktuelle tal (Johns Hopkins University) > https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6; Mortalitetsmonitorering (EuroMOMO) > https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps; SARS-CoV-2 fylogenisk diversitet i Europa > https://nextstrain.org/groups/neherlab/ncov/europe
[color] =>
Guidelines, relevante referencer, links og nye artikler om sepsis
sepsis
Guidelines, anbefalede referencer og links samt nye artikler om hepatitis B og C
hepatitis
Guidelines, anbefalede links, udvalgte referencer og nye artikler om HIV
hiv
Guidelines, links, udvalgte referencer og nye artikler om tuberkulose
tuberkulose
Guidelines, relevante referencer, links og nye artikler om meningitis og encephalitis
neuroinfektion
Guidelines, referencer, links og nye artikler om COVID-19, sygdommen forårsaget af SARS-CoV-2
covid

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2021 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

version: 2.7.1 ● design: C P Fischer

Side indlæst på 0,16 s

Cookies og privatliv