Remdesivir eller ej?

Hvad mener DSI om brugen af Remdesivir til behandling af patienter med COVID-19?

Senest opdateret 25. november 2020

Baggrund

WHO har for nyligt publiceret/opdateret deres ’living guideline’: Therapeutics and COVID-19. 

Baseret på 4 randomiserede placebokontrollerede studier af effekten på overlevelse, tid til klinisk bedring, behov for respiratorbehandling og bivirkninger ved 10 dages behandling med Remdesivir ved COVID-19 når WHO frem til følgende: 

  • En betinget anbefaling imod at anvende Remdesivir som standard behandling ved COVID-19.
  • Der anbefales fortsat flere studier med Remdesivir.

Ved en samlet gennemgang af de 4 studier findes der muligvis ingen fordel – eller en meget lille forskel sammenlignet med ’usual care alone’.

Anbefalingerne i Danmark tager udgangspunkt i Beigel et als studie (ACTT-1), hvis endelige resultater blev publiceret 5.11.20 i NEJM, hvor 1063 patienter blev randomiseret 1:1. Studiet var dobbelt-blind og placebo-kontrolleret. Det primære endepunkt var ’recovery’ på dag 15. I studiet havde patienter som var randomiseret til remdesivirgruppen en kortere tid til bedring (10 vs 15 dage). Der var ikke forskel i 15-dages overlevelse for alle inkluderede. Derimod fandt man i en pre-specificeret subgruppeanalyse, at der var var en relativ reduktion (0.28 (0.12–0.66) i dødeligheden for den gruppe at patienter som modtog ilt, men ikke ved ingen iltbehandling, high-flow eller mekanisk ventilation, på randomiseringstidspunktet.

Det WHO-initierede studie SOLIDARITY inkluderede 11266 patienter som i et åbent design blev randomiseret til flere behandlingstilbud. 2750 modtog remdesivir og ca. 2700 modtog kontrolbehandling. Det primære endepunkt var død under indlæggelse. Studiet fandt ingen forskel mellem de to gruppe af behandlede.

Ingen data er endnu tilgængelige for dexamethason+remdesivir versus placebo versus et af de enkelte lægemidler alene.

 

Så hvad mener Dansk Selskab for Infektionsmedicin?

Der er væsentlige forskelle mellem ACTT-1 og WHO-SOLIDARITY. Dog finder ingen af studierne en effekt på dødelighed. Effekten med kortere tid til bedring i ACTT-1 finder vi at være betydende.

DSI støtter på den baggrund at fortsætte med at anvende remdesivir ved indlæggelsekrævende COVID-19 med behov for tilskud af ilt, hvor iltmætningen i blodet er under 94% uden ilttilskud hos ellers lungeraske og, at hvor der ved røntgen af thorax påvises infiltrat(er).

Ved lungesvigt og behov for respiratorbehandling er der ingen indikation for Remdesivir behandling, da der i denne gruppe ikke er vist effekt. Ved overflytning til intensiv afdeling bør Remdesivir derfor overvejes seponeret.

Clostridium difficile

Ny guideline

Senest opdateret 23. november 2020

Læs den nye nationale guideline om Clostridioides difficile infektion og fækal mikrobiota transplantation (FMT).

Udgivet i samarbejde mellem Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH), Dansk Selskab for Klinisk Immunologi (DSKI), Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) og Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSI).

COVID-19

Find det hele på temasiden

Senest opdateret 24. november 2020

En ny coronavirus (SARS-CoV-2, årsag til COVID-19) er blevet påvist i forbindelse med udbrud af pneumoni med initialt ukendt ætiologi i Wuhan, Kina. Siden global spredning inklusiv til Danmark. WHO har erklæret det aktuelle udbrud for en pandemi.

Vi har samlet guidelines, links, anbefalet læsning og nyeste artikler om COVID-19 på infmed.dk/covid.

Quicklinks

 

Medlem?

Alle kan oprette en profil

Senest opdateret 7. november 2020

Alle kan oprette en brugerprofil her på siden. Det giver dig mulighed for at finde andre med samme interesse, gemme spændende artikler, bruge forum og meget mere.

Er du medlem af selskabet får du yderligere muligheder.

Klik her og få adgang med det samme.

Risiko for tuberkulose

Nyt værktøj til beregning af risiko

Senest opdateret 22. november 2020

Periskope TB personalised risk calculator er nyt værktøj hjælper med at beregne risikoen for udvikling af tuberkulose med eller uden behandling for latent tuberkulose. Baggrunden for værktøjet kan du læse om i nyligt publiceret studie i Nature Medicine.

Et andet værktøj, The Online TST/IGRA Interpreter, estimerer endvidere risikoen for hepatotoxicitet ved behandling for latent TB.

Begge værktøjer kan du selvfølgelig også finde på vores temaside for tuberkulose:

infmed.dk/tuberkulose

 

Sikkerhedsadvarsel vedrørende quinoloner

Måske øget risiko for klapinsufficiens

Senest opdateret 24. november 2020

Lægemiddelstyrelsen har offentliggjort en advarsel (DHPC) vedrørende brugen af quinoloner. Bl.a. med udgangspunkt i et epidemiologisk studie, hvor der beskrevet en fordobling af risikoen for mitralklap- og aortaklapinsufficiens hos patienter, der tager systemiske fluoroquinoloner sammenlignet med patienter, som tager anden antibiotika (amoxicillin eller azithromycin).

Du kan læse mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Nyt om infektionsmedicin

Fra hele verden, samlet på et sted

Senest opdateret 6. marts 2020

Få de seneste nyheder og artikler in press fra en lang række tidsskrifter, altsammen af infektionsmedicinsk interesse. Flere gange dagligt opdateres siden med senest nyt fra en lang række tidsskrifter, hvorefter du kan se dem her.

De nyeste artikler er tilgængelige her før du kan finde dem på PubMed. Og når de er tilgængelige på PubMed kan du nemt finde dem via et enkelt klik.

Du kan gemme de mest spændende til senere (hvis du er logget ind).

Se mere under aktuelle smitsomme sygdomme og nyt fra tidsskrifterne.

Populære downloads

Sepsis guidelines (2017)
Uploadet 5.12.2017

Sepsis flowchart (2017)
Uploadet 5.12.2017

Akut bakteriel meningitis (2018)
Uploadet 28.08.2018

Viral meningitis (2018)
Uploadet 28.08.2018

Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskitis (2018)
Uploadet 29.06.2018

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2020 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

version: 2.7.1 ● design: C P Fischer

Side indlæst på 0,226 s

Cookies og privatliv