Søgning

Søgeord

Søgning på udtrykket "tuberkulose" giver 18 resultater:


Dokumenter

Nationalt tuberkuloseprogram udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter udpeget af Dansk Lungemedicinsk Selskab, Dansk Selskab for Infektionsmedicin, Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi og Statens Serumins…

Ved Lotte Kjeldsen og Ole Hilberg, Lungemedicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital

Møde for yngre infektionsmedicinere. Overlæge dr. med. Troels Lillebæk fortæller om diagnostik og behandling af tuberkulose.

Skema til registerering af diagnostik, behandling og respons

Denne diagnostik- og behandlingsguideline er tænkt som en praktisk støtte til læger, der beskæftiger sig med behandling af tuberkulosepatienter. Den er på ingen måde udtømmende. Således er emnet MDR/XDR tuberkulose (TB) kun berørt i overordnede terme…


Kalender

6.04.2017, Odense Universitetshospital

20.01.2017, Sri Lanka

13.10.2016, Auditoriet, Syddansk Universitet

24.03.2014, Odense Universitetshospital

12.03.2014, Statens Serum Institut, København

5.12.2013, Statens Serum Institut, København

24.10.2013, Rigshospitalet

27.09.2012, Auditorium 1, Bartholinbygningen, bygning 1241, lokale 135, Aarhus Universitet

6.07.2012, Det Biovidenskabelige Fakultet, København

28.03.2012, SSI, København


Sider

…en (i samarbejde med gastroenterologer, rheumatologer, dermatologer og lungemedicinere):  Pernille Ravn og Jan Gerstoft
Tuberkulosegruppen (i samarbejde med lungemedicinere m.fl.): Åse Bengård Andersen, Pernille Ravn
Q feber gruppen: Sören …

…d) og Carsten Schade Larsen (Aarhus Universitetshospital, Skejby)
06.04.17 - 07.04.17
Kardiopulmonale infektioner og tuberkulose
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusledere: Isik Somuncu Johansen (OUH), Christian P. Fischer (Nords…