Struktureret CV

Generelt opstilles meritter for de syv lægeroller kronologisk med seneste ansættelser øverst, og for meritter i rollerne samarbejder, leder og sundhedsfremmer, med angivelse af varighed.

Medicinsk ekspert

Ansættelser
Infektionsmedicinske afdelinger, andre intern medicinske afdelinger, mikrobiologiske afdelinger, udenlandske hospitaler, andre klinisk relevante afdelinger

Kommunikator

Mundtlige kommunikationsevner
Erfaring samlet indenfor mundtlig kommunikation såsom til kongresser/kurser, faglig undervisningserfaring (læger>plejepersonale>prægraduat> øvrige), anden undervisningserfaring ikke nødvendigvis faglig relateret

Skriftlige kommunikationsevner
Erfaring med udfærdigelse af skriftlig dokumentation, såsom instrukser/ guidelines, patientinformationer eller andre skriftlige opgaver

Samarbejder

 • Deltagelse i samarbejdshverv, som fx tillidshverv, tværfaglige fora (samarbejdsudvalg, lokaludvalg), fagpolitiske organer, uddannelsesudvalg, ansvarsområder i det daglige arbejde som fx NIP – eller IT ansvarlig, bestyrelsesposter i videnskabelig organisation.
 • Kurser indenfor ovenstående

Leder/ administrator/organisator

 • Administrative hverv, som fx master i organisation, skemalægning, bestyrelsesarbejde på formandsniveau, klinisk vejlederfunktion, tutor, deltagelse i sikkerhedsarbejde, ansvar for planlægning af undervisning
 • Deltagelse i kurser i ledelse og administration

Sundhedsfremmer

 • Sundhedsfremmende hverv, som fx ulandsarbejde, arbejde i hjælpeorganisation (”mændenes hjem”, blå kors etc.), undervisning i sundhedsfremmende adfærd- rygestop, vægttab, sikker sex etc.
 • Deltagelse i kurser i sundhedsfremme

Akademiker/forsker og underviser

Kompetencer erhvervet i videnskabeligt arbejde i prioriteret rækkefølge:
 • Disputats
 • PhD
 • Videnskabelige artikler
 • Kasuistikker
 • Abstracts
 • Foredrag
 • Posters
 • Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt/litteraturstudie
 • Kvalitetssikringsarbejde (dokumenterbar)
 • Deltagelse i forskningsrelaterede kurser med angivelse af arrangør

Professionel

Demonstrere målrettethed og engagement i egen læring. Kan uddybes i den motiverede ansøgning og ved ansættelsessamtalen. Oplysning om evt. faglig ajourføring via e-learning, med opnåede ECT points.

Interesse for det infektionsmedicinske speciale

 • Aktiv deltagelse i videnskabeligt selskabsarbejde
 • Medlemskab i specialerelevante foreninger
 • Deltagelse i specialerelevante kurser
 • Deltagelse i specialerelevante kongresser
 • Deltagelse i andre kurser

DSI på

Følg os på linkedin.com/company/dansk-selskab-for-infektionsmedicin

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2024 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

CVR: 33634307

infmed.dk
Version: 2.14.1
PHP version: 8.0.30
Design: Christian Philip Fischer
Side indlæst på 0.127 s

Cookies og privatliv