Søgning på udtrykket 'tuberkulose' giver 61 resultater


Dokumenter [13] Sider [4] Kalender [20] Aktuelle smitsomme sygdomme [+20]

Dokumenter [13]

Denne vejledning omhandler diagnostik og behandling af voksne med TB, herunder pulmonal- og ekstrapulmonal-TB samt antibiotika-resistent TB. For håndtering af infektioner forårsaget af andre mykobakterier henvises til anden litteratur. 26.09.23: Moxifloxacin varighed ændret til 8 uger (tabel 10)

Denne vejledning omhandler vurdering og behandling af tuberkuloseinfektion hos voksne, som skal behandles med immunsupprimerende medicin i form af f.eks TNF-α hæmmere eller andre immunsupprimerende biologiske lægemidler, hvor der er øget risiko for tuberkulosereaktivering. Guideline dækker ikke børn, personer med medfødt immundefekt, HIV positive, patienter i dialyse, patienter med dysreguleret diabetes, silicose, erhvervede immundefekter eller patienter i konventionel kortvarig kemoterapi. Denne g…

Udarbejdet af en arbejdsgrupper bestående af medlemmer fra Dansk Selskab for Infektionsmedicin og Dansk Transplantationsselskab

Omhandler biologiske og målrettede syntetiske lægemidler (BMSL) til patienter i forhold til risiko for tuberkulose (TB), Humant Papillom Virus (HPV), Hepatitis B og C (HBV og HCV), Varicella Zoster Virus (VZV), Herpes Simplex Virus (HSV), Cytomegalovirus (CMV), Epstein Barr Virus (EBV) og Humant Immundefekt Virus (HIV) og øvrige infektioner. Vejledningen er udarbejdet af repræsentanter fra Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH), Dansk Reumatologisk Selskab (DRS), Dansk Dermatologisk Se…

Ved Lotte Kjeldsen og Ole Hilberg, Lungemedicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital

Skema til registerering af diagnostik, behandling og respons

Heldagsmøde i København

Møde for yngre infektionsmedicinere. Overlæge dr. med. Troels Lillebæk fortæller om diagnostik og behandling af tuberkulose.

Skema til screening før behandling med anti-TNF-alfa

Med baggrund i hyppigheden hvor med anti-TNF-alfa behandling anvendes, er denne guideline begrænset til denne gruppe af lægemidler (infliximab og adalimumab). Etanercept er omtalt enkelte steder på grund af dets anvendelse i reumatologien og dermatologien. For en lang række andre immunmodulatorer, inkl. azathioprin, 6-mercaptopurin og methotrexat gør lignende overvejelser sig gældende, og principperne kan med fordel anvendes også ved behandling med disse lægemidler. Evidens herfor ligger dog uden f…

Sider [4]

…ag, såvel før som efter identifikation af udløsende mikroorganisme, Vurdere behovet for anden intervention end antibiotika, Kritisk kunne vurdere videnskabelige artikler med infektionsmedicinsk indhold, Herudover at give kursisterne en viden om tuberkulose, diagnostik og behandling, så de selvstændigt kan varetage udredning og behandling af patienten med tuberkulose eller anden mykobakteriel infektion. Undervisningsform: Undervisningen veksler imellem oplæg inden for de enkelte hovedemner…

…emedicin: Peter Ellekvist (tovholder), Anders Porskrog, Carsten Schade Larsen, Fredrikke Christie Knudtzen, Kim Peter David, Lasse Skafte Vestergaard, Marie Helleberg, Mike Zangenberg, Sanne Jespersen, Signe Mai Sørensen Malaria (2019), Tuberkulose: Åse Bengård Andersen (tovholder), Isik Somuncu Johansen, Pernille Ravn, Christian Morberg Wejse, Ole Kirk, Michael Dalager-Pedersen, Troels Lillebæk og Mike Zangenberg Tuberkulose - diagnostik og behandling (2023), Vaccina…

…for næste kursus 11. og 12. juni 2024: Program Kan ses her Sted Hvidovre Hospital Delkursusledelse Rikke Krogh-Madsen og Michael Dalager-Pedersen Tidligere kurser 8. og 9. juni 2021 15. og 16. maj 2018 Kardiopulmonale infektioner og tuberkulose: Næste kursus 2026: Delkursusledelse Michala Vaaben Rose, Stig Lønberg og Andreas Knudsen Tidligere kurser 29. og 30. marts 2023 28. og 29. januar 2021 Knogle- og bløddelsinfektioner: Dato for næste kursus 2024: S…

Professor Åse Bengaard Andersen kommenterer: Læs ikke denne artikel - med mindre du har særlig tuberkulose interesse. Men hvem har ikke det i vores selskab? Linezolid manifests a rapid and dramatic therapeutic effect for patients with life-threatening tuberculous meningitis af Feng Sun og kolleger publiceret i Antimicrobial Agents and Chemotherapy - et retrospektivt studie fra Kina, der antyder at Linezolid kan give et godt bidrag til behandling af tuberkuløs meningitis. Artiklen minder om to forho…

Professor Troels Lillebæk kommenterer: I denne Nature Communications artikel beskrives det hvordan det, for første gang nogensinde, er lykkedes at inducere en længerevarende effekt af en tuberkulose vaccine ved at kombinere gammelkendte BCG med 8 antigener i en subunitvaccine. Efter min mening det mest lovende tuberkulosevaccineforsøg til dato, som giver håb om en effektiv vaccine i fremtiden.

Professor Troels Lillebæk kommenterer: Er fødevarer den effektive effektive TB-vaccine vi allerede har? I dette - ifølge forfatterne - første randomiserede forsøg, der ser på effekten af ernæringsstøtte på tuberkuloseforekomsten i husholdningskontakter ses en ganske væsentlig (39-48%) reduktion i tuberkuloseforekomsten i husstanden i løbet af 2 års efterfølgelse! Måske er der en parallel til det der skete i Danmark i første halvdel af det 20. århundrede? Mellem 1900 og 1945 faldt dødsfald…

Professor Troels Lillebæk kommenterer: Interessant systematisk review i AIDS om udbytte af screening for tuberkulose infektion (TBI) blandt personer, der lever med HIV (PLHIV) i tuberkulose lav-incidens lande (som Danmark) . Inddraget i alt 51 undersøgelser med 65.930 PLHIV hvoraf 12 % havde en positiv LTBI-test, som var stærkt relateret til oprindelsesland og eksponering for TB ). Forfatterne beretter at 20 TBI-positive personer skulle behandles for at forhindre ét tilfælde af TB, og at antallet, der …


Kalender [20]

24. februar 2025, København
8. november, Gentofte Hospital
21. marts, Fredericia
24. marts 2023, Globalt
9. november 2022, Statens Institut for Folkesundhed og online
24. marts 2022, Tivoli Hotel & Congress Center, København V
23. marts 2021, Online
11. september 2020, Øster Farimagsgade 5, København
24. marts 2020, København
24. marts 2018, Hele verden
5. december 2013, Statens Serum Institut, København
24. oktober 2013, Rigshospitalet
27. september 2012, Auditorium 1, Bartholinbygningen, bygning 1241, lokale 135, Aarhus Universitet
6. juli 2012, Det Biovidenskabelige Fakultet, København
28. marts 2012, SSI, København

Aktuelle smitsomme sygdomme [+20]

Der er mere end 20 resultater, måske du vil se flere resultater her?
Statens Serum Institut
19.12.2023
Vaccinen var veltolereret og demonstrerede immunogenicitet, men beskyttede ikke mod tilbagefald med tuberkulose. Deltagerne er ved at blive informeret, og der laves nu yderligere analyser
Statens Serum Institut
19.01.2023
Med 68 millioner kroner fra Bill & Melinda Gates Foundation kan forskere fra Statens Serum Institut sætte fuld fart på et ambitiøst klinisk udviklingsprogram med en ny tuberkulosevaccine, der potentielt kan redde millioner af mennesker.
Statens Serum Institut
27.09.2022
Dette er det højeste antal af multiresistent tuberkulose (TB) tilfælde nogensinde registreret herhjemme sammenholdt med normalt to tilfælde årligt.
Statens Serum Institut
21.12.2021
Der er også set markante fald på verdensplan. Faldet er dog næppe reelt, men skyldes sandsynligvis, at det har været sværere at blive diagnosticeret og behandlet for tuberkulose under covid-19-pandemien.
Statens Serum Institut
24.11.2021
Danske forskere er på vej med en ny behandlingsform, hvor allerede syge får en vaccine for at booste deres immunforsvar. Den nye behandlingsform kan blive et nyt våben i kampen mod de stigende forekomster af antibiotikaresistente tuberkulosebakterier.
Statens Serum Institut
18.11.2021
I årtier har forskere arbejdet på at lave en forbedret vaccine, og nu er der sket et gennembrud i bekæmpelsen af tuberkulose, der hvert år dræber halvanden million mennesker.
Statens Serum Institut
13.01.2020
Et stort TB-projekt i Sydafrika og Tanzania, som Statens Serum Institut (SSI) er koordinator for, er nu gået i gang med at teste en ny vaccine.
Statens Serum Institut
8.11.2019
Ny, stor, dansk undersøgelse kaster lys over forekomsten af tuberkulose blandt migranter i Danmark.
Statens Serum Institut
25.10.2019
Troels Lillebæk fra Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på SSI er blevet udnævnt til professor ved Københavns Universitet (KU).
Statens Serum Institut
7.10.2019
SSI har udviklet en ny test til diagnostik af TB (C-Tb). Den skal hjælpe med at finde frem til den store del af verdens befolkning, der uden at vide det er smittet med den alvorlige lungesygdom. SSI har nu indgået en aftale med Serum Institute of India Pvt. Ltd. (SIIPL), som skal producere og udbrede testen. På den måde understøttes WHO’s mål om at eliminere TB.
Statens Serum Institut
19.09.2019
Noget peger på, at visse smertestillende stoffer, såsom ibuprofen, kan gøre luftvejsinfektioner med tuberkulose værre ved at påvirke immunsystemet. Det viser forsøg med mus udført på Statens Serum Institut (SSI). Om det også gælder for mennesker undersøges nu nærmere.
Statens Serum Institut
12.09.2019
Antallet af anmeldte tilfælde af tuberkulose (TB) lå sidste år på samme niveau som i 2017, og indtil videre ser det ud til, at det bliver det samme i 2019, viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut (SSI).
Statens Serum Institut
25.03.2019
For andet år i træk sætter lunge- og infektionsmedicinerne i Danmark fokus på tuberkulose og udveksler erfaringer om de nyeste behandlingsmetoder.
Statens Serum Institut
22.03.2019
På søndag er det international tuberkulosedag. Selv om sygdommen er under kontrol i Danmark, har vi fortsat nordisk rekord i smittespredning blandt socialt udsatte.
Statens Serum Institut
11.01.2019
I dag er tuberkulose i Danmark en sygdom, hvor man normalt bliver rask igen. Er man kun smittet, kan man få forebyggende behandling, så man ikke bliver syg, siger Statens Serum Institut.
Statens Serum Institut
11.07.2018
For første gang i næsten 100 år har en ny vaccine mod tuberkulose vist sig at have effekt i mennesker. Vaccinen er udviklet af Statens Serum Institut og testet ved et stort klinisk studie i Sydafrika.
Statens Serum Institut
21.06.2018
Statens Serum Institut vandt bevilling, fordi SSI kan tilbyde verdensførende forskning og vaccineudvikling på én gang.
Statens Serum Institut
6.06.2018
Sygdommen kræver en langvarig og kompliceret behandling. Derfor er det vigtigt, at multiresistent TB bliver diagnosticeret så hurtigt som muligt. Det er også sket i de danske tilfælde.
Statens Serum Institut
16.03.2018
Statens Serum Institut har vundet konkurrencen om en stor fondsbevilling fra EDCTP. Pengene skal gå til at teste en lovende tuberkulosevaccine, SSI har udviklet, ved et studie i Sydafrika og Tanzania.
Statens Serum Institut
17.01.2018
Faldet sås både blandt danskere og indvandrere, men næsten halvdelen af alle tuberkulosetilfælde var formodet smittet i Danmark.

DSI på

Følg os på linkedin.com/company/dansk-selskab-for-infektionsmedicin

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2024 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

CVR: 33634307

infmed.dk
Version: 2.12.4
PHP version: 8.0.30
Design: Christian Philip Fischer
Side indlæst på 0.91 s

Cookies og privatliv