Om indmeldelse i selskabet

Sidst opdateret 10.04.2024

Vil du være medlem af Dansk Selskab for Infektionsmedicin? Som medlemmer kan optages speciallæger i infektionsmedicin, læger under uddannelse i eller med interesse for infektionsmedicin, medicinstuderende samt andre akademikere, som ved deres virksomhed fremmer foreningens formål. 
Læs eventuelt nærmere under vedtægter.

Sådan gør du, hvis du vil være medlem

Kontingentet er 500 kr. årligt (pr. 1. januar 2023). Efter godkendt registrering bliver kontigentet opkrævet via Lægeforeningen.

DSI på

Følg os på linkedin.com/company/dansk-selskab-for-infektionsmedicin

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2024 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

CVR: 33634307

infmed.dk
Version: 2.14.3
PHP version: 8.0.30
Design: Christian Philip Fischer
Side indlæst på 0.12 s

Cookies og privatliv