Kursus i HIV 2022

Datoer

12 & 13 oktober 2022

Sted

Hvidovre Hospital

12.10 lokale 4 i Forsknings og undervisningsbygningen

13.10 Konferencelokalet på infektions medicinsk afd, afsnit 144 (center 1)

Kort over Hvidovre Hospital: https://www.hvidovrehospital.dk/praktisk-information/transport/Documents/Kort%20over%20Hvidovre%20Hospital.pdf

Delkursusledere

Ole Søgård og Lene Ryom

Formål

At kursisten skal opnå en forståelse af HIV-infektionen, herunder viden om dens epidemiologi, patogenese, diagnose, forebyggelse, behandlingsmulighederne og prognose. Derudover at opnå viden om diagnostik og behandlingen af AIDS-definerende sygdomme og af de hyppigste komorbiditeter hos dem, der lever med HIV.

Program

Det anbefales at kursisterne inden kursus start orienterer sig i EACS Guidelines, særligt vedr. antiretroviral behandling https://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines

Onsdag den 12. oktober

09:40-10:00 Ankomst og kaffe

10:00-10:15 Introduktion (Ole og Lene)

10:15-11:00 Epidemiologi og transmission (Ole)

11:00-11:15 Pause

11.15-12:00 Introduktion til antiretroviral behandling (Lene)

12:00-12:45 Resistens (Ann-Brit Eg Hansen)

12:45-13:30 Frokost

13:30-14:15 Klinisk håndtering af HIV I (Ole og Lene)

14:15-14.30 Pause

14:30-15:30 Klinisk håndtering af HIV 2 - cases (Alle)

15:30-15:45 Pause

15:45-16:30 PrEP, Long acting antiretrovirals og STDs (Gitte Kronborg)

 

Torsdag den 13. oktober

08:15-09:15 HIV og Komorbiditet/EACS Guidelines (Lene)

09:15-09:30 Pause

09:30-10:15 Cocomo, danske data vedr HIV og co-morbiditet (Susanne Dam)

10:15-10.30 Kaffe

10:30-11:15 Graviditet og fødsel hos kvinder, som lever med HIV (Nina Weis)

11.15-12:15 HIV-reservoir og strategier for udviklingen af kur (Ole)

12:15-13.00 Frokost

13.00-14.30 Diagnostik og behandling af opportunistiske infektioner + OI-cases (Ole Kirk + alle)

14:30-14:45 Pause

14:45-15.30 HIV-forskningen – fremtidige udfordringer og visioner (Jens Lundgren)

15:30-15:45 Afslutning og evaluering (Ole og Lene)

DSI på

Følg os på linkedin.com/company/dansk-selskab-for-infektionsmedicin

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2024 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

CVR: 33634307

infmed.dk
Version: 2.14.5
PHP version: 8.0.30
Design: Christian Philip Fischer
Side indlæst på 0.12 s

Cookies og privatliv