Specialespecifikt kursus i HIV 2016

Formål

At kursisten skal opnå en forståelse af HIV-infektionen herunder viden om dens epidemiologi, patogenese, patofysiologi, diagnose, forebyggelse, behandlingsmuligheder og prognose samt viden om diagnostik og behandlingen af AIDS-definerende sygdomme og de hyppigste sexuelt overførte sygdomme.

Tid og sted

Hvidovre Hospital. Lokale 10 i undervisningsbygningen

Delkursusledere

Ann-Brit Eg Hansen og Ole Kirk

Program

Mandag 3. oktober

10:00-10:15 Velkomst og introduktion (Ann-Brit Eg Hansen og Ole Kirk)

10:15-11:45 Basal patofysiologi inkl. præparatklassers virkningsmekanismer og resistensudvikling (Jan Gerstoft)

11:45-12:00 Pause

12:00-12:30 Epidemiologi, indikatorsygdomme, behandlingskaskade (Ole)

12:30-13:15 Frokost

13:15-15:00 Klinisk håndtering af den HIV-positive patient ? behandling, bivirkninger, interaktioner og behandlingsskift (Ann-Brit og Ole)

15:00-15:15 Kaffe

15:15-16:00 Comorbiditet, at blive ældre med HIV - hjerte, nyre & knogle (Lene Ryom og Ann-Brit)

16:00-16:15 Pause

16:15-17:00 HIV og fertilitet (Nina Weis)

Tirsdag 4. oktober

08:30-08.45 Opsamling på dag 1 (Ann-Brit og Ole)

08:45-09:45 Diagnostik og behandling af opportunistiske infektioner 1 (Ann-Brit og Ole)

09:45-10:00 Pause

10:00-10:55 Diagnostik og behandling af opportunistiske infektioner 2 (Ann-Brit og Ole)

10:55-11.10 Kaffe

11:10-11:45 Resultater fra DHK, prognose, betydning af sociale faktorer, rygning og uddannelse (Niels Obel)

11:45-12:15 HPV og HIV (Kristina Thorsteinsson)

12:15-13:00 Frokost

13:00-13:45 HIV-persistence on ART og cure forskning (Thomas Aagaard Rasmussen)

13:45-14:00 Pause

14:00-14:30 ART som smittehæmmer ? før og efter eksposition (Jens Lundgren)

14:30-15:15 Erfaringer fra HIV-forskningen ? visioner for fremtiden og betydning for andre infektionssygdomme
(Jens Lundgren)

15:15-15:45 Afslutning og evaluering (Ann-Brit og Ole)

Baggrundslitteratur

Epidemiologi, indikatorsygdomme:
HIV in Europe: HIV Indicator Conditions.
http://hiveurope.eu/Portals/0/Guidance.pdf.pdf
GBD 2015 HIV Collaborators: Estimates of global, regional, and national incidence, prevalence, and mortality of HIV, 1980?2015: the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet HIV 2016; 3: e361?87

Klinisk håndtering af den HIV-positive patient:
Günthard et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults 2016 Recommendations of the International Antiviral Society?USA Panel. JAMA. 2016: 12;316(2):191-210.
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2533073
INSIGHT START Study Group: Initiation of Antiretroviral Therapy in Early Asymptomatic HIV Infection. N Engl J Med. 2015 Aug 27;373(9):795-807.

Comorbiditet:
Rasmussen et al: Time trends for risk of severe age-related diseases in individuals with and without HIV infection in Denmark: a nationwide population-based cohort study. Lancet HIV. 2015; 2:e288-98
Schouten et al: Cross-sectional comparison of the prevalence of age-associated comorbidities and their risk factors between HIV-infected and uninfected individuals: the AGEhIV cohort study
Clin Infect Dis. 2014 Dec 15;59(12):1787-97

DHK, prognose, betydning af sociale faktorer, rygning og uddannelse:
Obel et al. Impact of non-HIV and HIV risk factors on survival in HIV-infected patients on HAART: a population-based nationwide cohort study. PLoS ONE. 2011;6(7):e22698

Diagnostik og behandling af opportunistiske infektioner:
Zolopa et al: Early Antiretroviral Therapy Reduces AIDS Progression/Death in Individuals with Acute Opportunistic Infections: A Multicenter Randomized Strategy Trial. PLOS ONE. 2009;4(5):e5575
Abdool Karim et al: SS1, Integration of antiretroviral therapy with tuberculosis treatment. N Engl J Med. 2011 Oct 20;365(16):1492-501 (samt ACTG5221 og CAMELIA studierne i samme nummer af NEJM)

HPV og HIV:
Brinkman et al: Human Papillomavirus in the HIV-Infected Host: Epidemiology and Pathogenesis in the Antiretroviral Era Curr HIV/AIDS Rep. 2015; 12: 6?15

HIV - persistence on ART & cure research:
Margolis et al: Latency reversal and viral clearance to cure HIV-1. Science. 2016; 253: aaf6517

PREP og PEP:
Fonner et al. Effectiveness and safety of oral HIV preexposure prophylaxis for all populations: AIDS 2016 Jul 31;30(12):1973-83
Rodger et al. Sexual Activity Without Condoms and Risk of HIV Transmission in Serodifferent Couples When the HIV-Positive Partner Is Using Suppressive Antiretroviral Therapy. JAMA. 2016;316(2): 171-181

Links til blandt andet guidelines og hjemmesider for interaktioner og resistens.

http://infmed.dk/guidelines#antiviral_behandling_af_hiv_smittede_personer_2015.pdf
Dansk Selskab for Infektionsmedicin. Antiretroviral behandling af HIV smittede personer.

http://www.eacsociety.org/
European AIDS Clinical Society. Gode guidelines vedrørende forslag til screening for og behandling af comorbiditet (hjerte, nyre, viral coinfection, lever, knogle). Se gerne p. 4-5, p.16-18 og p. 26-68 i guidelines. Direkte link til seneste version af guidelines er http://www.eacsociety.org/files/guidelines_8.0-english-revised_20160610.pdf.

http://aidsinfo.nih.gov/
Fra U.S. Department of Health and Human Services (DHHS).
Gode og opdaterede guidelines med gode referencelister f.eks. over behandling af opportunistiske infektioner.

http://www.bhiva.org/
British HIV Association. Guidelines om bl.a. udredning og behandling af opportunistiske infektioner inklusive FUO samt prevention of mother to child transmission (pmtct). Opdateres ikke så ofte som europæiske og amerikanske guidelines.

http://www.hiv-druginteractions.org/
Hjemmeside drevet af Liverpool University. Uundværlig og lettilgængelig information om interaktioner mellem antiretrovirale midler og anden medicin

http://hivdb.stanford.edu/
bl.a. med ?Genotypic Resistance Interpretation Algorithm?

http://www.cphiv.dk/
CHIP/ Centre for Health and Infectious Disease Research. Gode ?tools? til beregning af kardiovaskulær risiko og GFR.

http://www.who.int/hiv/en/
WHO-side med guidelines og epidemiologiske oversigter (slides).

http://www.natap.org/
National AIDS Treatment Advocacy Project ? en New York State non-profit NGO ledet af Jules Levin (som selv lever med Hiv og hepatitis). God side, hvis man mangler slides/figurer/tabeller fra studier præsenteret på senest afholdte konferencer kommer ofte med referat (inklusive Jules Levins fortolkning ud fra et patient/aktivist perspektiv).

http://www.clinicaloptions.com/HIV.aspx
Et andet website for opdateringer og sammendrag af konferencer (slides).

DSI på

Følg os på linkedin.com/company/dansk-selskab-for-infektionsmedicin

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2024 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

CVR: 33634307

infmed.dk
Version: 2.14.3
PHP version: 8.0.30
Design: Christian Philip Fischer
Side indlæst på 0.125 s

Cookies og privatliv