Kursus i kardiopulmonale infektioner og tuberkulose 2021

Dato

28. og 29. januar 2021

Sted

Online

Mål med kursus

At give kursisterne viden, så de hos patienten mistænkt for alvorlig systemisk infektion, kardiovaskulære og pulmonale infektioner på evidensbaseret grundlag og selvstændigt kan:

Herudover at give kursisterne en viden om tuberkulose, diagnostik og behandling, så de selvstændigt kan varetage udredning og behandling af patienten med tuberkulose eller anden mykobakteriel infektion.

Undervisningsform

Undervisningen veksler imellem oplæg inden for de enkelte hovedemner og cases. Cases diskuteres i grupper og efterfølgende i plenum

Alle forventes at deltage aktivt i diskussionerne.

Undervisere

Gennemgående undervisere er:

Gæsteundervisere:

Program (foreløbigt)

Dag 1

10.00 - 10.15

Velkomst

 

 

10.15 - 11.00

Antibiotika

Oversigt

Claus Østergaard

11.00 - 12.00

Nedre luftvejsinfektioner

Risikovurdering, udredning og behandling

Pernille Ravn

12.00 - 13.00

 

Case baseret undervisning

Christian Philip Fischer

13.00 - 14.00

Frokost

 

 

14.00 - 15.30

Endocarditis

Aortit

Gruppearbejde

Plenumdiskussion

Formaliserede indlæg

Sabine Gill   

15.30 - 15.45

Kaffe/The

 

 

15.45 - 16.45

ICD/Pace infektioner

Intra-arterielle protese infektioner

Formaliserede indlæg

Gruppearbejde

Plenumdiskussion

Sabine Gill

Dag 2

08.00 - 09.00

Akut respirations-insufficiens og VAP

 

Thomas Strøm

09.00 - 09.45

TB og non-tuberkuløse mykobakterier

oversigt

Troels Lillebæk

09.45 - 10.00

Pause

 

 

10.00 - 10.45

TB og non-tuberkuløse mykobakterier

epidemiologisk og klinisk perspektiv  

Troels Lillebæk

10.45 - 11.30

Diagnostik af aktiv og latent TB

Formaliserede indlæg

 

Troels Lillebæk

11.30 - 11.45

Behandling af latent TB

Formaliserede indlæg

Isik  Somuncu Johansen

11.45-12.45

Frokost

 

 

12.45-13-45

Behandling af TB

Formaliserede indlæg

Gruppearbejde

Isik Somuncu Johansen

13.45-14.45

Lunge absces,  empyem og Aspergillus

Formaliserede indlæg

Plenumdiskussion

Christian Laursen

14.45-15.00

Pause

 

 

15.00-16.00

Non-infektiøse pneumonier

Formaliserede indlæg

Plenumdiskussion

Jesper Davidsen

16.00-16.15

Opsamling og evaluering

 

Anbefalet læsning

TB og non-tuberkuløse mykobakterier

Empyem

Absces

Aspergillose

Noninfektiøse lungesygdomme (interstitielle lungesygdomme, eosinofile lungesygdomme, sarcoidose)

Invasiv diagnostik

Endokardit

 

Evaluering af kurset

Hvordan deltagerne evaluerede kurset (skala fra 0 til 9):

Materiale 8,0
Lokale 8,1
Pædagogik 8,2
Teori 8,1
Forskning 7,9
Klinik 8,1
Diagnostik 8,1
Ledelse 8,5
Relevant defineret grundviden 7,5
Opdatering 7,6

DSI på

Følg os på linkedin.com/company/dansk-selskab-for-infektionsmedicin

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2024 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

CVR: 33634307

infmed.dk
Version: 2.14.3
PHP version: 8.0.30
Design: Christian Philip Fischer
Side indlæst på 0.132 s

Cookies og privatliv