Specialespecifikt kursus i knogle-, led og bløddelsinfektioner 2015

Formål

I Målbeskrivelsen for Infektionsmedicin formuleres følgende:
Mål: at kursisten opnår forståelse for infektionssygdomme i knogler, led og bløddele og disses epidemiologi, ætiologi, patogenese, diagnostik og behandling.
Kurset omhandler således sygdomme, som vi præsenteres dagligt for på regionshospitalerne og i akutafdelingerne men også sygdomme, som kræver langvarig indlæggelse og udredning på de infektionsmedicinske specialafdelinger.
Sammenfattende er formålet med kurset:
Ved patienten med feber, rygsmerter, udslæt eller ledsymptomer, at forstå

Tid og sted

27.-28. oktober 2015
Hillerød Hospital, Dyrehavevej 49, 3400 Hillerød
Auditoriet (gennem kantinen), Psykiatrisk center, indgang 20

Program

Tirsdag d. 27. oktober 2015, kl. 10-18

10.00-10.30 Ankomst. Kaffe og rundstykker

10.30-10.45 Introduktion til kurset og kort velkomst / Lotte Ebdrup og Pernille Ravn

10.45-11.00 Introduktion til patienten, der præsenterer sig med feber og rygsmerter / Lotte Ebdrup

11.00-11.30 Spondylodiskitis (SD) - hvem er i risiko for at udvikle SD? / Gruppe 3

11.30-12.15 Biofilm / Thomas Bjarnsholt

12.15-13.00 Spondylodiskitis set fra rygkirurgens perspektiv / Benny Dahl

13.00-13.45 Frokost

13.45-14.30 Billeddiagnostik ? PET-CT / Lars Gormsen

14.30-14.45 Billeddiagnostik ved SD: MR: diagnostik og behandlingsmonitorering / Gruppe 1

14.45-15.00 Hvad er modic-forandringer, og skal de behandles? / Gruppe 2

15.00-15.15 Kaffepause

15.15-15.35 Akut monoartrit. Hvilket udredningsprogram vil I foreslå? / Gruppe 4

15.35-15.55 Opsamling til patienten, der præsenterer sig med feber og ledsymptomer: borrelia, gonore, TB / Pernille Ravn

15.55-16.15 Flytte til andet lokale

16.15-17.30 Patientcase / Gruppearbejde/plenum

19.00 Middag arrangeret af kursister

 

Onsdag d. 28. oktober 2015, kl. 08.30-16.15

08.30-08.45 Hvad lærte vi i går? / Lotte Ebdrup/Pernille Ravn

08.45-09.00 Introduktion til pt. der præsenterer sig med feber og hudsymptomer / Pernille Ravn

09.00-09.15 Erysipelas. Hvilken behandling er bedst? / Gruppe 5

09.15-09.30 Strategi ved bid fra dyr / Gruppe 6

09.30-09.45 Sammenfatning erysipelas / Pernille Ravn

09.45-09.50 Strække ben pause

09.50-10.00 Intro til MRSA. Præsentation af patientcase / Lotte Ebdrup

10.00-10.45 (MR)SA ? epidemiologi, patogenese i forhold til hud og knogler / Robert Skov

10.45-11.00 Kaffe/te ? pause

11.00-11.20 Spondylodiskitis ? antibiotisk behandling / Gruppe 7

11.20-12.00 Antibiotikabehandling / Thomas Benfield

12.00-12.45 Frokost

12.45-13.05 Nekrotiserende fasciitis / Lotte Ebdrup

13.05-13.30 NF ? evidens, antibiotika, IVIG og hyperbar ilt.
Gruppe 8: Daniel Jepsen, Michael Dalager-Petersen, Stine Johnsen, Karen R Lausch

13.30-13.45 Opsamling NF / Lotte Ebdrup

13.45-14.30 Kaffe & Brainstorm til fremtidig fælles database/RCT studie om SD / Pernille Ravn og Theis Aagaard

14.30-14.40 Strække ben pause

14.40-15.30 Proteseinfektioner / Anders Odgaard

15.30-16.00 Quiz-gennemgang/ Lotte Ebdrup og Pernille Ravn

16.00-16.15 Evaluering, Lotte Ebdrup og Pernille Ravn

 

Litteratur

1) Guideline, Spondylodiskitis, Dansk Selskab for Infektionsmedicin

2) Darenberg et al, Intravenous Immunoglobulin G Therapy in STSS: A European Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial, CID 2003;37:333.40

3) Linnér et al, Clinical Efficacy of Polyspecific Intravenous Immunoglobulin Therapy in Patients with STSS: A comparative Observational Study. CID 2014;59(6):851-7

4) Stevens el al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2014 Jul 15;59(2). Erratum in: Clin Infect Dis. 2015 May 1;60(9):1448.

5) Bernard L et al. Antibiotic treatment for 6 weeks versus 12 weeks in patients with pyogenic vertebral osteomyelitis: an open-label, non-inferiority, randomised, controlled trial. Lancet. 2015;385:875-82 (2 pdf-filer: orgininalartikel + appendix)

6) Zimmerli et al. Prosthetic-Joint Infections. NEJM 2004, 351;16:1645-54

7) Berbari et al. 2015 Infectious Diseases Society of America (IDSA) Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Native Vertebral Osteomyelitis in Adults. CID 2015:61 (15 September)

8) Kehrer et al. Increasing incidence of pyogenic spondylodiscitis: A 14-year population-based study. J infect. 2014;68:33-20

9) Aagaard T el al. Long-term mortality after staphylococcus aureus spondylodiscitis: A Danish nationwide population-based cohort study. J infect. 2014;69:252-8

10) Carpenter C, et al. Evidence-based Diagnostics: Adult Septic Arthritis ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE ? August 2011, Vol. 18, No. 8 ? www.aemj.org

11) Høiby N, Bjarnsholt T et al. ESCMID guideline for the diagnosis and treatment of biofilm infections 2014. Clin Microbiol Infect 2015;21:S1-S25

12) Mandell: Principles and Practice of Infectious Diseases. (Nyeste udgave er 8th edition. Nedenstående kapitler henviser til 7th edition).
Skin and Soft Tissue Infections:
Kap 90: Cellulitis, Necrotizing Fasciitis, and Subcutaneous Tissue Infections
Bone and Joint Infections:
Kap 102: Infectious Arthritis of Native joints
Kap 103: Osteomyelitis
Kap 104: Infections with Protheses in Bones and Joints
Surgical and Trauma-related Infections:
Kap 319: Bites

 

DSI på

Følg os på linkedin.com/company/dansk-selskab-for-infektionsmedicin

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2024 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

CVR: 33634307

infmed.dk
Version: 2.14.3
PHP version: 8.0.30
Design: Christian Philip Fischer
Side indlæst på 0.121 s

Cookies og privatliv