Tropemedicinsk kursus

mosquitoInden afsluttet hoveduddannelse stilling skal et diplomkursus i tropemedicin være gennemført.

Følgende kurser er godkendt af DSI:

London School of Hygiene & Tropical Medicine

http://www.lshtm.ac.uk/study/cpd/stmh.html

Liverpool School of Tropical Medicine

https://www.lstmed.ac.uk/study/courses

Karolinska Institut, Stockholm

www.tropcourse.se

Såfremt der ønskes at godkendelse af et andet kursus skal Hovedkursusledelsen
ansøges om godkendelse før der søges om deltagelse i kurset.

Til dækning af kursusafgift kan opnås støtte via Sundhedsstyrelsen
på maximalt kr. 60.000,- (2019-20) efter udlæg.

Kopi af bevis om optagelse på kurset, bevis for bankoverførsel af kursusafgift
samt udfyldt ansøgningsskema fremsendes til hovedkursusledelsen.

Ansøgningsskema kan findes via www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser

Sundhedsstyrelsen vil herefter refundere beløbet hurtigst muligt.

Uddannelsesstedet skal sørge for frihed med løn i kursusperioden.

På de fleste hospitaler kan der søges om støtte til kost og logi via Uddannelsesafdelingerne.
Alternativt kan der normalt opnås fradrag for dobbelt husførelse.
Det anbefales at kontakte SKAT for detaljeret information bl.a. om muligheden for forhåndsgodkendelse af fradrag.
Det anbefales, at man søger om optagelse på tropekursus min. 1 år i forvejen, idet kurserne ofte er overtegnede.

 

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2022 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

CVR: 33634307

version: 2.11.0 ● PHP version 8.0.26 ● design: Christian Philip Fischer

Side indlæst på 0.128 s

Cookies og privatliv