Søgning på udtrykket 'splenektomi' giver 7 resultater


Dokumenter [6] Sider [1]

Dokumenter [6]

Denne vejledning er tiltænkt behandling af CVID hos voksne patienter. Der er ikke foretaget en gradering af evidensniveau, da der ikke foreligger solid evidens for flere dele af feltet. Den aktuelle udgave er opdateret med anvendelse af PCV20.

Denne vejledning er tiltænkt diagnostik og kontrol af CVID hos voksne patienter. Der er ikke foretaget en gradering af evidensniveau, da der ikke foreligger solid evidens for flere dele af feltet. Den aktulle udgave er opdateret med PCV20.

Rekommandationer for profylakse og vaccination ved aspleni. Denne vejledning dækker anbefalinger omhandlende vaccinationer, antibiotika profylakse og patientinformation om generelle forholdsregler for at beskytte personer med aspleni mod infektioner. Version 1.1, 11.06.2024. Ændringer siden version 1: * Apexxnar er ændret til Prevenar 20 (og PCV13 til Prevenar 13) * Prevenar 20 kan gives allerede fra 6 måneders alderen, hvorfor denne erstatter primær vaccination med PCV13 og PPV23 * Erythrocyt mo…

Denne vejledning er tiltænkt behandling af CVID hos voksne patienter. Der er ikke foretaget en gradering af evidensniveau, da der ikke foreligger solid evidens for flere dele af feltet.

Denne vejledning er tiltænkt diagnostik og kontrol af CVID hos voksne patienter. Der er ikke foretaget en gradering af evidensniveau, da der ikke foreligger solid evidens for flere dele af feltet.

Rekommandationer for profylakse og vaccination ved aspleni. Denne vejledning dækker anbefalinger omhandlende vaccinationer, antibiotika profylakse og patientinformation om generelle forholdsregler for at beskytte personer med aspleni mod infektioner. Version 1, 28.05.2024

Sider [1]

Risikoen for bakteriel infektion og sepsis er svært forhøjet ved manglende miltfunktion som følge af splenektomi samt kongenit eller funktionel aspleni. Alvorlige infektioner skyldes primært Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae og Neisseria meningitidis. Risikoen for svær infektion ved malaria og dyrebid er også markant forhøjet. Vaccination, antibiotika profylakse/tidlig behandling og adækvat patient information er afgørende for forebyggelse af infektioner. Antibiotika behandlin…

DSI på

Følg os på linkedin.com/company/dansk-selskab-for-infektionsmedicin

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2024 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

CVR: 33634307

infmed.dk
Version: 2.14.3
PHP version: 8.0.30
Design: Christian Philip Fischer
Side indlæst på 0.901 s

Cookies og privatliv