Søgning på udtrykket 'hiv' giver 162 resultater


Dokumenter [17] Sider [7] Kalender [89] Nyt fra tidsskrifterne [+20] Aktuelle smitsomme sygdomme [+20]

Dokumenter [17]

Forfattere: Jan Gerstoft, Nina Weis, Terese L. Katzenstein (Dansk Selskab for Infektionsmedicin), Anders Nyboe Andersen og Jens Fedder (Dansk Fertilitetsselskab).

Version: 3. Endelig guideline: 01.09.2020. Guideline skal revideres senest: 01.09.2023 Arbejdsgruppens medlemmer: Peer Brehm Christensen, Christian Erikstrup, Jan Gerstoft, Terese Katzenstein, Alex Laursen, Suzanne Lunding, Birgitte Mørn og Nina Weis.

Arbejdsgruppen bestod af: Jan Gerstoft, Ann-Brit Eg Hansen, Gitte Kronborg, Jens D. Lundgren, Henrik I. Nielsen, Olav Ditlevsen Larsen, Niels Obel og Alex Laursen

Fællesregional retningslinje for udlevering af forebyggende medicin mod HIV (PrEP), udgivet af Danske Regioner.

…medicin i form af f.eks TNF-α hæmmere eller andre immunsupprimerende biologiske lægemidler, hvor der er øget risiko for tuberkulosereaktivering. Guideline dækker ikke børn, personer med medfødt immundefekt, HIV positive, patienter i dialyse, patienter med dysreguleret diabetes, silicose, erhvervede immundefekter eller patienter i konventionel kortvarig kemoterapi. Denne guideline omhandler ikke klassisk smitteopsporing blandt tuberkuloseeksponerede eller udredning på mistanke om aktiv tuberkulose.

…r (BMSL) til patienter i forhold til risiko for tuberkulose (TB), Humant Papillom Virus (HPV), Hepatitis B og C (HBV og HCV), Varicella Zoster Virus (VZV), Herpes Simplex Virus (HSV), Cytomegalovirus (CMV), Epstein Barr Virus (EBV) og Humant Immundefekt Virus (HIV) og øvrige infektioner. Vejledningen er udarbejdet af repræsentanter fra Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH), Dansk Reumatologisk Selskab (DRS), Dansk Dermatologisk Selskab (DDS) og Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSI).

Europæisk guideline om hvornår, der bør testes for HIV. Udgivet af "HIV in Europe", et paneuropæisk initiativ for tidligere diagnosticering og behandling af HIV. Kort version på dansk kan findes på www.eurotest.org/projects-collaborations/indicator-condition-guided-hiv-testinghides/guidance-hiv-indicator-conditions

Revideret september 2020. Arbejdsgruppen bestod af Suzanne Lunding (formand), Peer Brehm Christensen, Christian Erikstrup, Terese L. Katzenstein, Henrik Krarup, Alex Lund Laursen, Birgitte Mørn og Nina Weis

Udarbejdet af DSI's arbejdsgruppe vedrørende antiretroviral terapi

Arrangeret af Yngre Infektionsmedicinere

Correspondence regarding "Use of statins and risk of AIDS-defining and non-AIDS-defining malignancies among HIV-1 infected patients on antiretroviral therapy"

Senest revideret september 2021 . Arbejdsgruppen bestod af: Jan Gerstoft, Gitte Kronborg , Ann Brit Eg Hansen, Jens D. Lundgren, Henrik I. Nielsen, Olav Ditlevsen Larsen , Niels Obel og Alex Laursen

Forfattet af DSI's arbejdsgruppe vedrørende antiviral behandling

Bilag til Retningslinjer for screening og profylakse før behandling med biologiske lægemidler (2023)

Sider [7]

…nter 1). Kort over Hvidovre Hospital: www.hvidovrehospital.dk/praktisk-information/transport/Documents/Kort%20over%20Hvidovre%20Hospital.pdf. Delkursusledere: Ole Søgård og Lene Ryom. Formål: At kursisten skal opnå en forståelse af HIV-infektionen, herunder viden om dens epidemiologi, patogenese, diagnose, forebyggelse, behandlingsmulighederne og prognose. Derudover at opnå viden om diagnostik og behandlingen af AIDS-definerende sygdomme og af de hyppigste komorbiditeter hos dem, de…

Formål: At kursisten skal opnå en forståelse af HIV-infektionen herunder viden om dens epidemiologi, patogenese, patofysiologi, diagnose, forebyggelse, behandlingsmuligheder og prognose samt viden om diagnostik og behandlingen af AIDS-definerende sygdomme og de hyppigste sexuelt overførte sygdomme. Tid og sted: Hvidovre Hospital. Lokale 10 i undervisningsbygningen. Delkursusledere: Ann-Brit Eg Hansen og Ole Kirk. Program: Mandag 3. oktober: 10:00-10:15 Velkomst og introduktion (Ann-…

…me og biologisk terrorisme. Specialet er karakteriseret ved et sygdomspanorama hvor sygdommenes prævalens såvel som incidens ændres hurtigt på lokalt og globalt plan. Over de seneste tyve år har specialet udviklet sig til at håndtere behandlingen af HIV og AIDS. I de seneste år er nye alvorlige infektionssygdomme som SARS, fugleinfluenza, West Nile virus, Hanta virus, Nipah virus, og Hendra virus tilkommet. Alvorlige sygdomme som hæmoragisk viral feber forårsaget af Ebola, Lassa, Dengue, Crimean-Co…

…epatitis: Carsten Shade Larsen og Nina Weis. Hepatitis A (2013), Antiretroviral terapi: Henrik Nielsen, Jan Gerstoft, Jens Lundgren, Alex Laursen, Niels Obel, Isik Somuncu, Gitte Kronborg, Ann-Brit Eg Hansen Antiviral behandling af hiv smittede personer (2021), Fertilitetsbehandling ved HIV og hepatitis B og C (2018), HIV behandling af gravide (2021), HIV post exposure profylakse (2020), Pre-exposure profylakse mod HIV (2021), Borrelia: Anne-Mette Lebech (tovho…

…terologiske infektioner og kronisk hepatitis: Dato for næste kursus 2026: Sted Odense Universitetshospital Delkursusledelse Lone Mygind, Micha Jepsen og Belinda Mössner Tidligere kurser 4. og 5. december 2023 3. og 4. december 2020 HIV-infektion: Næste kursus Efterår 2025 (2 dage): Sted Afventer Delkursusledelse Ole Schmeltz Søgaard og Lene Ryom Nielsen  Program Afventer Tidligere kurser 12. og 13. oktober 2022 7. og 8. oktober 2019 3. og 4. oktober 2016 …

…me og biologisk terrorisme. Specialet er karakteriseret ved et sygdomspanorama hvor sygdommenes prævalens såvel som incidens ændres hurtigt på lokalt og globalt plan. Over de seneste tyve år har specialet udviklet sig til at håndtere behandlingen af HIV og AIDS. I de seneste år er nye alvorlige infektionssygdomme som SARS, fugleinfluenza, West Nile virus, Hanta virus, Nipah virus, og Hendra virus tilkommet. Alvorlige sygdomme som hæmoragisk viral feber forårsaget af Ebola, Lassa, Dengue, Crimean-Co…

…iklen summerer på en rimelig afbalanceret måde den globale kontrovers, som 2013 var præget af, om hvorvidt ART skal benyttes som forebyggende middel, som led i en individuel-baseret eller en folkesundsbaseret strategi for at reducere smittespredning af HIV. De udfordringer som den vestlige verden, trods udbredt og gratis behandlingstilbud, har med at få styr på smittespredning blandt fx mænd-der-har-sex-med-mænd viser, at det - der intuitivt synes ligefor - ikke nødvendigvis virker når det kommer t…

Professor Henrik Nielsen kommenterer: Trods indiskutable fremskridt i den farmakologiske behandling af HIV/AIDS er der fortsat områder med plads til forbedring. Blandt patienter i kronisk behandling er HAND (HIV-associated neurocognitive disorder) et af disse eksempler. Det har været debatteret om forskelle i antiretrovirale lægemidlers penetrans over blod/hjerne barrieren har betydning for HAND og for AIDS-definerende opportunistisk infektion i hjernen. Der er ingen tvivl om at koncentr…

Professor Jens Lundgren kommenterer: I 2014 var verden optaget af Ebola udbruddet i Vest Afrika – et udbrud der blev erkendt hurtigt (om end den internationale assistance lod vente på sig). Vedlagte artikel belyser detaljeret hvorledes HIV pandemien startede i 1920’erne og hvor det jo som bekendt tog over 60 år af finde ud at der overhovedet var et problem. Synes artiklen er godt skrevet og giver et indblik i Afrika for 90 års siden og de ingredienser der skulle til for at ud…

Professor Lars Østergaard kommenterer: Jeg vil gerne anbefale vedlagte artikel som julemånedslæsning. Grundene er som følger: 1) Det vises for første gang, at et medikament kan reaktivere latent HIV-virus under samtidig HAART-behandling i en grad, så virus kan påvises i perifert blod. 2) Der er (omend videnskaligt svage) indicier på, at HIV-reservoir kan reduceres hos nogle patienter, og at effekten af det innate immunforsvar er af betydning herfor. 3) Det er den første originalartikel trykt i den …

Professor Jens Lundgren kommenterer: I 2015 nåede WHO sit mål om at få 15 million på behandling. START studiet afklarede også at alle HIV+ personer har gavn af at starte på HIV behandling. Der er fortsat mere end 20 millioner der endnu ikke er startet. Hovedparten bor i ressource svage lande hvor adgang til monitorering af HIV mængden er begrænset og behandlingsskift pga behandlingssvigt er derfor primært drevet af klinik og CD4 tals måling. Omkostning ifm nyttevirkning er central i at forbedre be…

… dolutegravir, især når det kombineres med TAF fremfor tenofovir DF, forårsager markant vægtøgning. Især hos kvinder med mørk hudfarve. Artiklen gør indtryk af en række grunde:. Da dolutegravir blev markedsført havde det profilen som det eneste HIV præparat uden bivirkninger. Læring: der er ingen medicinske præparater der ikke har nogle bivirkninger, og typen af bivirkninger kan ikke altid forudsiges udfra markedsføringsstudier (fase I-III). Dette faktum er universelt og set for praktisk tage…

Professor Jens Lundgren kommenterer: Første lægemiddel mod SARS-CoV-2 udviklet fra ”bunden” – bruger et gammel trick fra HIV medicinen (ritonavir) for at holde plasma koncentrationerne oppe. Læringen er, at det tager tid at lave nye lægemidler helt fra bunden, men det er noget nær en verdensrekord så hurtigt som det skete under pandemien – både hvad angår vacciner (hvor det tog < 1 år fra design ex vivo til markedsføring), men altså ca 2 år for lægemidler som dette.

Professor Lars Østergaard kommenterer: Indimellem kommer der studier, som er så overbevisende, at det sætter en ny behandlingsstandard. Det kan f.eks. være Lundgrens studie af, hvornår man kan holde op med at give pneumocyste-profylakse til HIV-smittede eller de Gans studiet, der ændrede fik indført dexamethason i retningslinjerne for purulent meningitis. Her er formentlig et nyt studie, der kommer til at få indflydelse på standardbehandlingen af patienter med svær pneumoni. Læs en gang - og d…

Professor Troels Lillebæk kommenterer: Interessant systematisk review i AIDS om udbytte af screening for tuberkulose infektion (TBI) blandt personer, der lever med HIV (PLHIV) i tuberkulose lav-incidens lande (som Danmark) . Inddraget i alt 51 undersøgelser med 65.930 PLHIV hvoraf 12 % havde en positiv LTBI-test, som var stærkt relateret til oprindelsesland og eksponering for TB ). Forfatterne beretter at 20 TBI-positive personer skulle behandles for at forhindre ét tilfælde af TB, og at antallet, der …


Kalender [89]

27. oktober, Glasgow, Skotland
21. marts, Fredericia
27. september 2023, Stockholm, Sverige
24. august 2023, Emil Aarestrup Auditorium, Odense Universitetshospital
23. juli 2023, Brisbane, Australien og virtuelt
7. juni 2023, Rom, Italien
1. juni 2023, Mærsk Tårnet, Panum Instituttet, København
27. januar 2023, Karen Brahe auditoriet, Odense Adelige Jomfrukloster (og online)
14. december 2022, Statens Institut for Folkesundhed og online
23. oktober 2022, Glasgow, Skotland
20. oktober 2022, Washington DC, USA
12. oktober 2022, Hvidovre Hospital
28. september 2022, Stockholm, Sverige
22. september 2022, Barcelona, Spanien
10. juni 2022, Panum, København
17. maj 2022, Niels K. Jerne auditoriet, Panum Instituttet, København
6. december 2021, Rigshospitalet
26. november 2021, Panum, København
30. september 2021, Barcelona, Spanien
23. marts 2021, Online
28. oktober 2020, Paris, Frankrig
25. oktober 2020, Glasgow, Skotland
28. august 2020, Online og Henrik Dam auditoriet, Maersk Tårnet
10. marts 2020, KolleKolle, Værløse
7. oktober 2019, København
11. september 2019, DGI-byen, København
22. maj 2019, Rom, Italien
13. maj 2019, København, Odense, Aarhus
6. marts 2019, KolleKolle, Værløse
2. november 2018, Mærsk Tower, København
28. oktober 2018, Glasgow, Skotland
30. maj 2018, Rom, Italien
4. maj 2018, Hindsgavl, Middelfart
16. marts 2018, Værløse
28. februar 2018, Nielsine Nielsen Auditorium, Mærsk Tårnet, København
23. februar 2018, Syddansk Universitet, Odense
1. februar 2018, Nielsine Nielsen auditoriet, Mærsk Tårnet, København
6. oktober 2017, Holst Auditoriet, Mærsk tårnet, København
8. juni 2017, Hvidovre Hospital
4. maj 2017, Odense Universitetshospital
18. april 2017, Auditorium 93, Rigshospitalet
23. oktober 2016, Glasgow, Skotland
3. oktober 2016, Hvidovre Hospital
25. maj 2016, Rom, Italien
29. april 2016, Hindsgavl, Middelfart
7. januar 2016, Medicinsk Museion, København
18. december 2015, Emil Aarestrup auditorium, Odense Universitetshospital
24. november 2015, Hvidovre Universitetshospital
8. september 2015, Panum Instituttet, København
18. juni 2015, Rigshospitalet, Teilum B
12. juni 2015, Medicinsk Museion, København
3. juni 2015, Barcelona, Spanien
24. april 2015, Auditorium 93, Rigshospitalet
17. april 2015, Foredragssalen, Statens Serum Institut
19. marts 2015, Auditorium 1, Rigshospitalet
2. november 2014, Glasgow, Skotland
5. oktober 2014, Barcelona, Spanien
18. juni 2014, Store Auditorium, Winsløwparken 15, st., 5000 Odense C
22. april 2014, Auditorium 5, Hvidovre Hospital
26. marts 2014, Barcelona, Spanien
25. oktober 2013, Hannover auditoriet, Panum Instituttet, København
30. juni 2013, Kuala Lumpur, Malaysia
10. juni 2013, Centre for Medical Parasitology, København
3. maj 2013, Hindsgavl, Fyn
20. marts 2013, Rom, Italien
14. januar 2013, Auditorium 2, Rigshospitalet
10. november 2012, Auditorium 2, Rigshospitalet
25. oktober 2012, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
23. oktober 2012, Rigshospitalet
2. oktober 2013, San Francisco, USA
27. september 2012, Auditorium 1, Bartholinbygningen, bygning 1241, lokale 135, Aarhus Universitet
29. februar 2012, SSI, København
9. december 2011, Rigshospitalet, københavn
7. november 2011, Auditorium 93, Rigshospitalet
13. maj 2011, Panum instituttet, København
29. april 2011, Auditorium B, Skejby
12. april 2011, Auditorium 100, Campusvej 55, 5230 Odense M, Syddansk Universitet
30. november 2007, Panum Instituttet, København

Nyt fra tidsskrifterne [+20]

Der er mere end 20 resultater, måske du vil se flere resultater her?
BMJ Open
2.03.2024
. Objectives. To examine the voluntariness of consent in paediatric HIV clinical trials and the associated factors. . Design. Mixed-methods, cross-sectional study combining a quantitative survey conducted concurrently with indepth interviews. . Setting and participants. From January 2021 to April 2021, we interviewed parents of children on first-line or second-line Anti-retroviral therapy (ART) in two ongoing paediatric HIV clinical trials [CHAPAS-4 (ISRCTN22964075) and ODYSSEY (ISRCTN91737921)] at the Jo…
BMJ Open
2.03.2024
…een adequately evaluated in rural settings. This paper describes the Kentucky Outreach Service Kiosk (KyOSK) Study protocol to test the effectiveness, implementation outcomes and cost-effectiveness of a community-tailored, harm reduction kiosk in reducing HIV, hepatitis C and overdose risk in rural Appalachia. . Methods and analysis. KyOSK is a community-level, controlled quasi-experimental, non-randomised trial. KyOSK involves two cohorts of people who use drugs, one in an intervention county (n=425) and …
BMC Infectious Diseases
2.03.2024
. Abstract. . Background. HIV-1 CRF65_cpx strain carries drug-resistant mutations, which raises concerns about its potential for causing virologic failure. The CRF65_cpx ranks as the fourth most prevalent on Hainan Island, China. However, the origin and molecular epidemiology of CRF65_cpx strains in this area remain unclear. This study aims to estimate the spatial origins and dissemination patterns of HIV-1 CRF65_cpx in this…
Retrovirology
2.03.2024
Human immunodeficiency virus (HIV) and human T cell leukemia virus (HTLV) have replicative and latent stages of infection. The status of the viruses is dependent on the cells that harbour them and on different.
AIDS
2.03.2024
Objective . : HIV treatment regimen during pregnancy was associated with preterm delivery (PTD) in the PROMISE 1077 BF trial. Systemic inflammation among pregnant women with HIV could help explain differences in PTD by treatment regimen. We assessed associations between inflammation, treatment regimen, and PTD. Design/Methods . : A nested 1:1 case-control study (N = 362) was conducted within a multi-country randomized trial comparing three HIV regimens in pregnant women: zidovudine alone, or combinati…
AIDS
2.03.2024
Objective: . To determine how aging impacts health care utilization in persons with HIV (PWH) compared to persons without HIV (PWoH). Design: . Matched case-control study. Methods: . We studied Medicaid recipients in the United States, aged 18-64 years, from 2001 to 2012. We matched each of 270,074 PWH to three PWoH by baseline year, age, gender, and zip code. Outcomes were hospital and nursing home days per month (DPM). Comorbid condition groups were cardiovascular disease, diabetes, liver disease, me…
AIDS
2.03.2024
Objectives . : Cognitive impairment persists in virally-suppressed people with HIV (VS-PWH) especially in higher order domains. One cortical circuit, linked to these domains, is regulated by N-acetyl-aspartyl glutamate (NAAG), the endogenous agonist of the metabotropic glutamate receptor 3. The enzyme glutamate carboxypeptidase II (GCPII) catabolizes NAAG and is upregulated in aging and disease. Inhibition of GCPII increases brain NAAG and improves learning and memory in rodent and primate models. Design: …
Science Advances
2.03.2024
Science Advances, Volume 10, Issue 9, March 2024.
PLoS One Infectious Diseases
2.03.2024
by Belela Samuel Kotola . The prevalence of the varicella-zoster virus (VZV) and its correlation underscore its impact on a significant segment of the population. Notably contagious, VZV serves as a risk factor for the manifestation of HIV/AIDS, with its reactivation often signaling the onset of immunodeficiency. Recognizing the concurrent existence of these two diseases, this study focuses on the co-infection dynamics through a deterministic mathematical model. The population is categorized into seven exc…
BMC Infectious Diseases
1.03.2024
. Abstract. . Background. Dual point-of-care tests (POCTs) for the simultaneous detection of antibodies to HIV and syphilis have been developed. Since community-based organisations (CBO) are effective providers of HIV and syphilis testing among men who have sex with men (MSM), evaluation of the utility of these dual tests at CBO testing services is a high priority. The aim of this study is to determine the feasibility of per…
BMC Infectious Diseases
1.03.2024
. Abstract. . Background. Dual point-of-care tests (POCTs) for the simultaneous detection of antibodies to HIV and syphilis have been developed. Since community-based organisations (CBO) are effective providers of HIV and syphilis testing among men who have sex with men (MSM), evaluation of the utility of these dual tests at CBO testing services is a high priority. The aim of this study is to determine the feasibility of per…
BMC Infectious Diseases
1.03.2024
. Abstract. . Background. Sexually transmitted infections (STIs) such as syphilis and HIV remain to be a significant public health issue worldwide. Dual rapid point-of-care tests (POCTs) have shown promise for detecting antibodies to HIV and syphilis but have not been fully evaluated in the field. Our study supported the WHO ProSPeRo study on Sexually Transmitted Infection Point-of-Care Testing (STI POCT) by providing extern…
BMC Infectious Diseases
1.03.2024
. Abstract. . Background. Sexually transmitted infections (STIs) such as syphilis and HIV remain to be a significant public health issue worldwide. Dual rapid point-of-care tests (POCTs) have shown promise for detecting antibodies to HIV and syphilis but have not been fully evaluated in the field. Our study supported the WHO ProSPeRo study on Sexually Transmitted Infection Point-of-Care Testing (STI POCT) by providing extern…
BMC Infectious Diseases
1.03.2024
. Abstract. . Background. This study evaluates the implementation and running costs of an HIV self-testing (HIVST) distribution program in Eswatini. HIVST kits were delivered through community-based and workplace models using primary and secondary distribution. Primary clients could self-test onsite or offsite. This study presents total running economic costs of kit distribution per model between April 2019 and March 2020, a…
BMC Infectious Diseases
1.03.2024
. Abstract. . Background. This study evaluates the implementation and running costs of an HIV self-testing (HIVST) distribution program in Eswatini. HIVST kits were delivered through community-based and workplace models using primary and secondary distribution. Primary clients could self-test onsite or offsite. This study presents total running economic costs of kit distribution per model between April 2019 and March 2020, a…
BMC Infectious Diseases
1.03.2024
. Abstract. . Introduction. Globally, the incidence of HIV and syphilis can be reduced by the use of validated point of care tests (POCTs). As part of the WHO PRoSPeRo Network, we aimed to evaluate the performance, acceptability, and operational characteristics of two dual HIV/syphilis POCTs (Bioline HIV/Syphilis Duo (Abbott) and DPP® HIV-Syphilis assay (Chembio) for the screening of HIV and syphilis amongst men who have se…
BMC Infectious Diseases
1.03.2024
. Abstract. . Introduction. Globally, the incidence of HIV and syphilis can be reduced by the use of validated point of care tests (POCTs). As part of the WHO PRoSPeRo Network, we aimed to evaluate the performance, acceptability, and operational characteristics of two dual HIV/syphilis POCTs (Bioline HIV/Syphilis Duo (Abbott) and DPP® HIV-Syphilis assay (Chembio) for the screening of HIV and syphilis amongst men who have se…
Lancet
1.03.2024
…blue shadows to her left, a physician prepares to take a blood sample. The young woman has been cared for by the doctor since she was aged 4 years when she and her mother were diagnosed as HIV positive. At that time, effective antiretroviral therapy (ART) was not yet available; the physician had thought that the girl was unlikely to live long enough to attend her junior prom. This image, Eleven, a self-portrait taken in 2015 by the American artist Kia LaBeija, marks and celebrates her survival to adulthood.
BMJ Open
29.02.2024
. Objective. The aim of the research was to understand what drives and motivates young women living with HIV in their treatment journeys, as well as their key influencers. The findings will assist in appreciating their obstacles to treatment and constructing the most effective ways to convey fresh messages to them. These insights will contribute to the messaging developed for a campaign across sub-Saharan Africa, primarily Malawi and Zimbabwe. . Design. This was a qualitative study conducted in order to bu…

Aktuelle smitsomme sygdomme [+20]

Der er mere end 20 resultater, måske du vil se flere resultater her?
Medscape Infectious Diseases
28.02.2024
British drugmaker GSK said on Wednesday its long-acting injectable HIV therapy showed promise in keeping the viral load suppressed compared to daily oral treatment,. . Reuters Health Information
Medscape Infectious Diseases
26.02.2024
The smallpox vaccine effectively induces immunity against mpox virus infection in patients with HIV, although patients with low lymphocyte counts require booster doses. . Medscape Medical News
Eurosurveillance latest updates
9.02.2024
…is in immunodeficient (ID) individuals are scarce. This population may present with atypical clinical symptoms, be infected by uncommon pathogens and develop poor outcomes. . . Aim. We aimed to describe the epidemiology of infectious encephalitis among HIV-negative ID patients. . . Methods. Patients from the ENCEIF (Etude Nationale de Cohorte des Encéphalites Infectieuses en France) prospective cohort meeting criteria for infectious encephalitis between January 2016 and December 2019 were included. W…
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
26.01.2024
This report examines the relationship between structural and psychosocial syndemic conditions and condomless anal intercourse among Black, White, and Hispanic transgender women from seven urban areas in the U.S.
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
26.01.2024
This report describes the association between experiences of certain forms of violence and harassment and suicidal ideation among transgender women and explores the moderation of the association by perceived social support.
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
26.01.2024
This report describes the prevalence of six discrimination types toward transgender women and the association between employment discrimination and sociodemographic characteristics, health care access, and health care use.
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
26.01.2024
This report identifies specific personal characteristics and social factors associated with the duration of homelessness among transgender women from seven urban areas in the U.S.
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
26.01.2024
This analysis explored demographic, health care, and economic correlates of nonprescription hormone use among transgender women from seven urban areas in the U.S.
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
26.01.2024
This report examines whether transgender women who report behaviors associated with HIV acquisition were more likely to have had discussions with their clinician about pre-exposure prophylaxis (PrEP) and used PrEP.
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
26.01.2024
This report describes 2019-2020 data and system methods from the National HIV Behavioral Surveillance Among Transgender Women.
Medscape Infectious Diseases
11.01.2024
New findings support starting tecovirimat treatment at the time of suspected mpox diagnosis in all people with HIV. . MDedge News
Medscape Infectious Diseases
1.12.2023
At least 450 patients at Mass General Brigham, Salem Hospital, near Boston are at risk of HIV and hepatitis infection, according to a lawsuit claiming negligent intravenous medication administration. . Medscape Medical News
Medscape Infectious Diseases
1.12.2023
Europe's advances in HIV prevention strategies, including PrEP and long-acting retrovirals, bring hope amidst persistent access challenges and disparities. . Medscape Medical News
Eurosurveillance latest updates
1.12.2023
. Background. The global distribution of HIV-1 subtypes is evolving, which is reflected in the Swedish HIV cohort. The subtype HIV-1A6, which may be prone to developing resistance to cabotegravir, is the most common subtype in Ukraine. . . Aim. We aimed to examine trends in HIV-1 subtype distribution in Sweden, with a special focus on HIV-1A6, and to describe the virology, demography and treatment of Ukrainian people living with HIV (PLWH) who migrated to Sweden in 2022. . . Methods. Data about PLWH in …
Eurosurveillance latest updates
1.12.2023
Following Russia’s invasion in 2022, over 4.1 million Ukrainians sought refuge in the EU/EEA. We assessed how this impacted HIV case reporting by EU/EEA countries. Ukrainian refugees constituted 10.2% (n = 2,338) of all 2022 HIV diagnoses, a 10-fold increase from 2021. Of these, 9.3% (n = 217) were new diagnoses, 58.5% (n = 1,368) were previously identified; 32.2% had unknown status. Displacement of Ukrainians has partly contributed to increasing HIV diagnoses in EU/EEA countries in 2022, high…
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
1.12.2023
This report describes higher proportions of deaths among children younger than 5 with HIV receiving antiretroviral treatment (ART) compared with older children and adults with HIV receiving ART.
Medscape Infectious Diseases
6.11.2023
HIV can take an emotional toll on patients whether it was diagnosed days ago or decades before, but the issues patients must contend with have changed over time. . Medscape Medical News
Medscape Infectious Diseases
31.10.2023
The monthly to bimonthly injectable regimens help overcome challenges that some patients face with daily pills. . Medscape Medical News
Medscape Infectious Diseases
27.10.2023
Preexposure prophylaxis is highly effective in preventing HIV and yet uptake can be low among women, report researchers who say mobile technologies can help. . Medscape Medical News
Eurosurveillance latest updates
6.10.2023
The infrastructure in cities provides unique opportunities to eliminate HIV. Since 2014, the HIV Transmission Elimination AMsterdam Initiative, a consortium involved in HIV prevention and care, has employed an integrated approach to curb HIV incidence in Amsterdam. This effort contributed to the 95% decline in estimated newly acquired infections and the 79% decline in observed new HIV diagnoses in Amsterdam from 2010 to 2022. In 2022, Amsterdam reached and exceeded the 95–95–95 UNAIDS treatment cascade …

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2024 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

CVR: 33634307

infmed.dk
Version: 2.12.2
PHP version: 8.0.30
Design: Christian Philip Fischer
Side indlæst på 0.732 s

Cookies og privatliv