Søgning på udtrykket 'hiv' giver 171 resultater


Dokumenter [21] Sider [7] Kalender [94] Nyt fra tidsskrifterne [+20] Aktuelle smitsomme sygdomme [+20]

Dokumenter [21]

Forfattere: Jan Gerstoft, Nina Weis, Terese L. Katzenstein (Dansk Selskab for Infektionsmedicin), Anders Nyboe Andersen og Jens Fedder (Dansk Fertilitetsselskab).

Version: 3. Endelig guideline: 01.09.2020. Guideline skal revideres senest: 01.09.2023 Arbejdsgruppens medlemmer: Peer Brehm Christensen, Christian Erikstrup, Jan Gerstoft, Terese Katzenstein, Alex Laursen, Suzanne Lunding, Birgitte Mørn og Nina Weis.

Arbejdsgruppen bestod af: Jan Gerstoft, Ann-Brit Eg Hansen, Gitte Kronborg, Jens D. Lundgren, Henrik I. Nielsen, Olav Ditlevsen Larsen, Niels Obel og Alex Laursen

Fællesregional retningslinje for udlevering af forebyggende medicin mod HIV (PrEP), udgivet af Danske Regioner.

…medicin i form af f.eks TNF-α hæmmere eller andre immunsupprimerende biologiske lægemidler, hvor der er øget risiko for tuberkulosereaktivering. Guideline dækker ikke børn, personer med medfødt immundefekt, HIV positive, patienter i dialyse, patienter med dysreguleret diabetes, silicose, erhvervede immundefekter eller patienter i konventionel kortvarig kemoterapi. Denne guideline omhandler ikke klassisk smitteopsporing blandt tuberkuloseeksponerede eller udredning på mistanke om aktiv tuberkulose.

…r (BMSL) til patienter i forhold til risiko for tuberkulose (TB), Humant Papillom Virus (HPV), Hepatitis B og C (HBV og HCV), Varicella Zoster Virus (VZV), Herpes Simplex Virus (HSV), Cytomegalovirus (CMV), Epstein Barr Virus (EBV) og Humant Immundefekt Virus (HIV) og øvrige infektioner. Vejledningen er udarbejdet af repræsentanter fra Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH), Dansk Reumatologisk Selskab (DRS), Dansk Dermatologisk Selskab (DDS) og Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSI).

Europæisk guideline om hvornår, der bør testes for HIV. Udgivet af "HIV in Europe", et paneuropæisk initiativ for tidligere diagnosticering og behandling af HIV. Kort version på dansk kan findes på www.eurotest.org/projects-collaborations/indicator-condition-guided-hiv-testinghides/guidance-hiv-indicator-conditions

Revideret september 2020. Arbejdsgruppen bestod af Suzanne Lunding (formand), Peer Brehm Christensen, Christian Erikstrup, Terese L. Katzenstein, Henrik Krarup, Alex Lund Laursen, Birgitte Mørn og Nina Weis

Udarbejdet af DSI's arbejdsgruppe vedrørende antiretroviral terapi

Arrangeret af Yngre Infektionsmedicinere

Bl.a. om HIV, hepatitis, resistente bakterier og immundefekt

Bl.a. om HIV, hepatitis, influenza og CNS infektioner

Bl.a. om HIV, hepatitis, cystisk fibrose og nye guidelines

Correspondence regarding "Use of statins and risk of AIDS-defining and non-AIDS-defining malignancies among HIV-1 infected patients on antiretroviral therapy"

Bl.a. om sygdom efter udlandsrejse, resistens og kroniske virale infektioner

Senest revideret september 2021 . Arbejdsgruppen bestod af: Jan Gerstoft, Gitte Kronborg , Ann Brit Eg Hansen, Jens D. Lundgren, Henrik I. Nielsen, Olav Ditlevsen Larsen , Niels Obel og Alex Laursen

Forfattet af DSI's arbejdsgruppe vedrørende antiviral behandling

Bilag til Retningslinjer for screening og profylakse før behandling med biologiske lægemidler (2023)

Sider [7]

…nter 1). Kort over Hvidovre Hospital: www.hvidovrehospital.dk/praktisk-information/transport/Documents/Kort%20over%20Hvidovre%20Hospital.pdf. Delkursusledere: Ole Søgård og Lene Ryom. Formål: At kursisten skal opnå en forståelse af HIV-infektionen, herunder viden om dens epidemiologi, patogenese, diagnose, forebyggelse, behandlingsmulighederne og prognose. Derudover at opnå viden om diagnostik og behandlingen af AIDS-definerende sygdomme og af de hyppigste komorbiditeter hos dem, de…

Formål: At kursisten skal opnå en forståelse af HIV-infektionen herunder viden om dens epidemiologi, patogenese, patofysiologi, diagnose, forebyggelse, behandlingsmuligheder og prognose samt viden om diagnostik og behandlingen af AIDS-definerende sygdomme og de hyppigste sexuelt overførte sygdomme. Tid og sted: Hvidovre Hospital. Lokale 10 i undervisningsbygningen. Delkursusledere: Ann-Brit Eg Hansen og Ole Kirk. Program: Mandag 3. oktober: 10:00-10:15 Velkomst og introduktion (Ann-…

…me og biologisk terrorisme. Specialet er karakteriseret ved et sygdomspanorama hvor sygdommenes prævalens såvel som incidens ændres hurtigt på lokalt og globalt plan. Over de seneste tyve år har specialet udviklet sig til at håndtere behandlingen af HIV og AIDS. I de seneste år er nye alvorlige infektionssygdomme som SARS, fugleinfluenza, West Nile virus, Hanta virus, Nipah virus, og Hendra virus tilkommet. Alvorlige sygdomme som hæmoragisk viral feber forårsaget af Ebola, Lassa, Dengue, Crimean-Co…

…na Weis, Britta Tarp, Lone Mygind National Strategi for Hepatitis C (Sundhedsstyrelsen 2023), Kronisk viral hepatitis: Nina Weis (tovholder), Peer Brehm Christensen, Alex Lund Laursen Hepatitis B (2018), Hepatitis C (2022), HIV: Antiretroviral terapi: Jan Gerstoft (tovholder), Jens Lundgren, Henrik Nielsen, Alex Laursen, Niels Obel, Isik Somuncu, Gitte Kronborg, Ann-Brit Eg Hansen Antiviral behandling af hiv smittede personer (2024), Fertilitetsbehandling ved HIV og…

…terologiske infektioner og kronisk hepatitis: Dato for næste kursus 2026: Sted Odense Universitetshospital Delkursusledelse Lone Mygind, Micha Jepsen og Belinda Mössner Tidligere kurser 4. og 5. december 2023 3. og 4. december 2020 HIV-infektion: Næste kursus Efterår 2025 (2 dage): Sted Afventer Delkursusledelse Ole Schmeltz Søgaard og Lene Ryom Nielsen  Program Afventer Tidligere kurser 12. og 13. oktober 2022 7. og 8. oktober 2019 3. og 4. oktober 2016 …

…me og biologisk terrorisme. Specialet er karakteriseret ved et sygdomspanorama hvor sygdommenes prævalens såvel som incidens ændres hurtigt på lokalt og globalt plan. Over de seneste tyve år har specialet udviklet sig til at håndtere behandlingen af HIV og AIDS. I de seneste år er nye alvorlige infektionssygdomme som SARS, fugleinfluenza, West Nile virus, Hanta virus, Nipah virus, og Hendra virus tilkommet. Alvorlige sygdomme som hæmoragisk viral feber forårsaget af Ebola, Lassa, Dengue, Crimean-Co…

…iklen summerer på en rimelig afbalanceret måde den globale kontrovers, som 2013 var præget af, om hvorvidt ART skal benyttes som forebyggende middel, som led i en individuel-baseret eller en folkesundsbaseret strategi for at reducere smittespredning af HIV. De udfordringer som den vestlige verden, trods udbredt og gratis behandlingstilbud, har med at få styr på smittespredning blandt fx mænd-der-har-sex-med-mænd viser, at det - der intuitivt synes ligefor - ikke nødvendigvis virker når det kommer t…

Professor Henrik Nielsen kommenterer: Trods indiskutable fremskridt i den farmakologiske behandling af HIV/AIDS er der fortsat områder med plads til forbedring. Blandt patienter i kronisk behandling er HAND (HIV-associated neurocognitive disorder) et af disse eksempler. Det har været debatteret om forskelle i antiretrovirale lægemidlers penetrans over blod/hjerne barrieren har betydning for HAND og for AIDS-definerende opportunistisk infektion i hjernen. Der er ingen tvivl om at koncentr…

Professor Jens Lundgren kommenterer: I 2014 var verden optaget af Ebola udbruddet i Vest Afrika – et udbrud der blev erkendt hurtigt (om end den internationale assistance lod vente på sig). Vedlagte artikel belyser detaljeret hvorledes HIV pandemien startede i 1920’erne og hvor det jo som bekendt tog over 60 år af finde ud at der overhovedet var et problem. Synes artiklen er godt skrevet og giver et indblik i Afrika for 90 års siden og de ingredienser der skulle til for at ud…

Professor Lars Østergaard kommenterer: Jeg vil gerne anbefale vedlagte artikel som julemånedslæsning. Grundene er som følger: 1) Det vises for første gang, at et medikament kan reaktivere latent HIV-virus under samtidig HAART-behandling i en grad, så virus kan påvises i perifert blod. 2) Der er (omend videnskaligt svage) indicier på, at HIV-reservoir kan reduceres hos nogle patienter, og at effekten af det innate immunforsvar er af betydning herfor. 3) Det er den første originalartikel trykt i den …

Professor Jens Lundgren kommenterer: I 2015 nåede WHO sit mål om at få 15 million på behandling. START studiet afklarede også at alle HIV+ personer har gavn af at starte på HIV behandling. Der er fortsat mere end 20 millioner der endnu ikke er startet. Hovedparten bor i ressource svage lande hvor adgang til monitorering af HIV mængden er begrænset og behandlingsskift pga behandlingssvigt er derfor primært drevet af klinik og CD4 tals måling. Omkostning ifm nyttevirkning er central i at forbedre be…

… dolutegravir, især når det kombineres med TAF fremfor tenofovir DF, forårsager markant vægtøgning. Især hos kvinder med mørk hudfarve. Artiklen gør indtryk af en række grunde:. Da dolutegravir blev markedsført havde det profilen som det eneste HIV præparat uden bivirkninger. Læring: der er ingen medicinske præparater der ikke har nogle bivirkninger, og typen af bivirkninger kan ikke altid forudsiges udfra markedsføringsstudier (fase I-III). Dette faktum er universelt og set for praktisk tage…

Professor Jens Lundgren kommenterer: Første lægemiddel mod SARS-CoV-2 udviklet fra ”bunden” – bruger et gammel trick fra HIV medicinen (ritonavir) for at holde plasma koncentrationerne oppe. Læringen er, at det tager tid at lave nye lægemidler helt fra bunden, men det er noget nær en verdensrekord så hurtigt som det skete under pandemien – både hvad angår vacciner (hvor det tog < 1 år fra design ex vivo til markedsføring), men altså ca 2 år for lægemidler som dette.

Professor Lars Østergaard kommenterer: Indimellem kommer der studier, som er så overbevisende, at det sætter en ny behandlingsstandard. Det kan f.eks. være Lundgrens studie af, hvornår man kan holde op med at give pneumocyste-profylakse til HIV-smittede eller de Gans studiet, der ændrede fik indført dexamethason i retningslinjerne for purulent meningitis. Her er formentlig et nyt studie, der kommer til at få indflydelse på standardbehandlingen af patienter med svær pneumoni. Læs en gang - og d…

Professor Troels Lillebæk kommenterer: Interessant systematisk review i AIDS om udbytte af screening for tuberkulose infektion (TBI) blandt personer, der lever med HIV (PLHIV) i tuberkulose lav-incidens lande (som Danmark) . Inddraget i alt 51 undersøgelser med 65.930 PLHIV hvoraf 12 % havde en positiv LTBI-test, som var stærkt relateret til oprindelsesland og eksponering for TB ). Forfatterne beretter at 20 TBI-positive personer skulle behandles for at forhindre ét tilfælde af TB, og at antallet, der …


Kalender [94]

4. juni 2025, Barcelona, Spanien
27. oktober, Glasgow, Skotland
25. september, Stockholm, Sverige
10. juni, Auditorium 2, Rigshospitalet
3. april, Online
21. marts, Fredericia
27. september 2023, Stockholm, Sverige
24. august 2023, Emil Aarestrup Auditorium, Odense Universitetshospital
23. juli 2023, Brisbane, Australien og virtuelt
7. juni 2023, Rom, Italien
1. juni 2023, Mærsk Tårnet, Panum Instituttet, København
27. januar 2023, Karen Brahe auditoriet, Odense Adelige Jomfrukloster (og online)
14. december 2022, Statens Institut for Folkesundhed og online
23. oktober 2022, Glasgow, Skotland
20. oktober 2022, Washington DC, USA
12. oktober 2022, Hvidovre Hospital
28. september 2022, Stockholm, Sverige
22. september 2022, Barcelona, Spanien
10. juni 2022, Panum, København
17. maj 2022, Niels K. Jerne auditoriet, Panum Instituttet, København
6. december 2021, Rigshospitalet
26. november 2021, Panum, København
30. september 2021, Barcelona, Spanien
23. marts 2021, Online
28. oktober 2020, Paris, Frankrig
25. oktober 2020, Glasgow, Skotland
28. august 2020, Online og Henrik Dam auditoriet, Maersk Tårnet
10. marts 2020, KolleKolle, Værløse
7. oktober 2019, København
11. september 2019, DGI-byen, København
22. maj 2019, Rom, Italien
13. maj 2019, København, Odense, Aarhus
6. marts 2019, KolleKolle, Værløse
2. november 2018, Mærsk Tower, København
28. oktober 2018, Glasgow, Skotland
30. maj 2018, Rom, Italien
4. maj 2018, Hindsgavl, Middelfart
16. marts 2018, Værløse
28. februar 2018, Nielsine Nielsen Auditorium, Mærsk Tårnet, København
23. februar 2018, Syddansk Universitet, Odense
1. februar 2018, Nielsine Nielsen auditoriet, Mærsk Tårnet, København
6. oktober 2017, Holst Auditoriet, Mærsk tårnet, København
8. juni 2017, Hvidovre Hospital
4. maj 2017, Odense Universitetshospital
18. april 2017, Auditorium 93, Rigshospitalet
23. oktober 2016, Glasgow, Skotland
3. oktober 2016, Hvidovre Hospital
25. maj 2016, Rom, Italien
29. april 2016, Hindsgavl, Middelfart
7. januar 2016, Medicinsk Museion, København
18. december 2015, Emil Aarestrup auditorium, Odense Universitetshospital
24. november 2015, Hvidovre Universitetshospital
8. september 2015, Panum Instituttet, København
18. juni 2015, Rigshospitalet, Teilum B
12. juni 2015, Medicinsk Museion, København
3. juni 2015, Barcelona, Spanien
24. april 2015, Auditorium 93, Rigshospitalet
17. april 2015, Foredragssalen, Statens Serum Institut
19. marts 2015, Auditorium 1, Rigshospitalet
2. november 2014, Glasgow, Skotland
5. oktober 2014, Barcelona, Spanien
18. juni 2014, Store Auditorium, Winsløwparken 15, st., 5000 Odense C
22. april 2014, Auditorium 5, Hvidovre Hospital
26. marts 2014, Barcelona, Spanien
25. oktober 2013, Hannover auditoriet, Panum Instituttet, København
30. juni 2013, Kuala Lumpur, Malaysia
10. juni 2013, Centre for Medical Parasitology, København
3. maj 2013, Hindsgavl, Fyn
20. marts 2013, Rom, Italien
14. januar 2013, Auditorium 2, Rigshospitalet
10. november 2012, Auditorium 2, Rigshospitalet
25. oktober 2012, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
23. oktober 2012, Rigshospitalet
2. oktober 2013, San Francisco, USA
27. september 2012, Auditorium 1, Bartholinbygningen, bygning 1241, lokale 135, Aarhus Universitet
29. februar 2012, SSI, København
9. december 2011, Rigshospitalet, københavn
7. november 2011, Auditorium 93, Rigshospitalet
13. maj 2011, Panum instituttet, København
29. april 2011, Auditorium B, Skejby
12. april 2011, Auditorium 100, Campusvej 55, 5230 Odense M, Syddansk Universitet
30. november 2007, Panum Instituttet, København

Nyt fra tidsskrifterne [+20]

Der er mere end 20 resultater, måske du vil se flere resultater her?
Journal of Medical Virology
18.06.2024
Journal of Medical Virology, Volume 96, Issue 6, June 2024.
PLoS One Infectious Diseases
18.06.2024
by Arjen J. Stam, Hester Groenewegen, Arjan Vissink, Annemarie M. J. Wensing, Monique Nijhuis, Wouter F. W. Bierman . HIV can be successfully suppressed to undetectable levels by antiretroviral therapy (ART) in most people with HIV (PWH). However, a small proportion continues to have persistent low-level viremia (LLV) during ART. A presumed source of LLV is production or replication from viral reservoirs, which are maintained in the presence of ART. It is unknown whether the oral cavity can be considered a…
PLoS One Infectious Diseases
18.06.2024
…ta Lucas, Paula Paulo, Anibal Naftal Fernando, Jalilo Ernesto Chinai, Wilson P. Silva, Guita Amane, Thebora Sultane, Nely Honwana, Inacio Malimane, Aleny Couto, Zhihong Yu, C. William Wester . Background In 2021, Mozambique initiated community-based oral HIV self-testing (HIVST) to increase testing access and uptake among priority groups, including adult males, adolescents, and young adults. Within an HIVST pilot project, we conducted a performance evaluation assessing participants’ ability to successful…
PLoS One Infectious Diseases
18.06.2024
…Maša Davidović, Tafadzwa Dhokotera, Isabel dos-Santos-Silva, Julia Bohlius, Mazvita Sengayi-Muchengeti . Background Breast cancer (BC) is the leading cause of cancer-related morbidity and mortality in women living in South Africa, a country with a high HIV burden. However, characteristics of the double burden of HIV and BC in South Africa have not been properly investigated. We described characteristics of BC cases by HIV status in South Africa. Methods In this nationwide South African study, we obtaine…
AIDS
16.06.2024
Background: . :To inform optimal management of HIV viremia on TLD, we examined viral load (VL) outcomes of a large cohort of adult PLHIV on TLD in Nigeria. Methods: . :We conducted a retrospective study of adult PLHIV who had ≥1 VL after initiating TLD during January 2017–February 2023. VLs were categorized as undetectable (≤50 copies/mL), low low-level viremia (LLV, 51–199 copies/mL), high LLV (200–999 copies/mL), virologic nonsuppression (VLNS, ≥1000 copies/mL), and virologic failure…
AIDS
16.06.2024
Objective: . Integrase strand transfer inhibitors (INSTI) are associated with weight gain in people with HIV (PWH), but their impact on diabetes is unclear. We evaluated the association between switching from nonnucleoside reverse-transcriptase inhibitors (NNRTI) or protease inhibitors (PI) to INSTI and incident diabetes. Design: . Longitudinal cohort study . Methods: . We included PWH aged ≥18 years from the Johns Hopkins HIV Clinical Cohort (2007–2023) without history of diabetes who had used NNR…
AIDS
16.06.2024
Objective: . Binge eating (BE) is a mental health disorder related to weight gain (WG), whose prevalence/correlation with weight excess in people with HIV (PWH) have been scarcely investigated. Design: A cross-sectional study of PWH who underwent the validated Binge eating scale (BES) questionnaire. Methods: . We included adult PWH during routine visits from October 2022 to February 2023. The BES questionnaire was administered with the support of a psychiatrist (score
BMC Infectious Diseases
15.06.2024
. Abstract. . Background. Early diagnosis of HIV infection decreases the time from HIV diagnosis to viral suppression and reduces further HIV transmission. The Chinese Guidelines for the Diagnosis and Treatment of HIV/AIDS (2021 edition) state that an HIV RNA level > 5,000 copies/mL is the threshold for diagnosing HIV infection. The impact of low viral load values on HIV diagnosis needs to be investigated. . …
International Journal of Infectious Diseases
14.06.2024
In sub-Saharan Africa (SSA), an anticipated decline in funding from the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria and the U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) necessitates a re-evaluation of HIV response sustainability strategies [1,2]. It will be challenging to maintain external funding for HIV at historically high levels due to concerns about the emergence of new infectious illnesses like COVID-19 and priorities in other areas, such as climate change. As a result, external fu…
BMC Infectious Diseases
13.06.2024
… . Objective. The objective of this study was to conduct a comprehensive analysis of the molecular transmission networks and transmitted drug resistance (TDR) patterns among individuals newly diagnosed with HIV-1 in Nanjing. . . . Methods. Plasma samples were collected from newly diagnosed HIV patients in Nanjing between 2019 and 2021. The HIV pol gene was amplified, and the …
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
12.06.2024
BACKGROUND: . The use of molecular HIV cluster analysis to supplement public health contact tracing has shown promise in addressing HIV outbreaks. However, the potential of HIV cluster analysis as an adjunct to daily, person-by-person HIV prevention efforts remains unknown. We documented lessons learned within a unique public-health–academic partnership, while guiding workaday HIV prevention efforts with near-real-time molecular cluster analysis. SETTING: . An academic-public health partnership in the S…
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
12.06.2024
BACKGROUND: . The use of molecular HIV cluster analysis to supplement public health contact tracing has shown promise in addressing HIV outbreaks. However, the potential of HIV cluster analysis as an adjunct to daily, person-by-person HIV prevention efforts remains unknown. We documented lessons learned within a unique public-health–academic partnership, while guiding workaday HIV prevention efforts with near-real-time molecular cluster analysis. SETTING: . An academic-public health partnership in the S…
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
12.06.2024
Background: . The HIV care cascade is a framework to examine effectiveness of HIV programs and progress toward global targets to end the epidemic but has been conceptualized as a unidirectional process that ignores cyclical care patterns. We present a dynamic cascade that accounts for patient “churn,” and apply novel analytic techniques to readily available clinical data to robustly estimate program outcomes and efficiently assess progress towards global targets. Methods: . Data were assessed for 35,6…
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
12.06.2024
Background: . The HIV care cascade is a framework to examine effectiveness of HIV programs and progress toward global targets to end the epidemic but has been conceptualized as a unidirectional process that ignores cyclical care patterns. We present a dynamic cascade that accounts for patient “churn,” and apply novel analytic techniques to readily available clinical data to robustly estimate program outcomes and efficiently assess progress towards global targets. Methods: . Data were assessed for 35,6…
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
12.06.2024
Background: . The diagnosis of HIV infection can cause mental disorders or exacerbate existing symptoms, because of the stigma, psychological stress and need for the self-management of the illness. The aim of this study was to determine the prevalence of anxiety and depression symptoms in people with HIV and to identify the associated factors. Methods: . This is a cross-sectional study. A sample of 385 PLWH was interviewed using the Sociodemographic, Epidemiological and Clinical Form, the Beck Anxiety Inv…
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
12.06.2024
Background: . The diagnosis of HIV infection can cause mental disorders or exacerbate existing symptoms, because of the stigma, psychological stress and need for the self-management of the illness. The aim of this study was to determine the prevalence of anxiety and depression symptoms in people with HIV and to identify the associated factors. Methods: . This is a cross-sectional study. A sample of 385 PLWH was interviewed using the Sociodemographic, Epidemiological and Clinical Form, the Beck Anxiety Inv…
BMJ Open
12.06.2024
. Objectives. To report the development, implementation, acceptability and feasibility of vending machines offering HIV and sexually transmitted infection (STI) testing kits. . Design. A qualitative study using the Person-Based Approach with patient and public involvement workshops and stakeholder involvement and interviews with machine users, sexual health service (SHS) staff, venue staff and local authority sexual health commissioners. Transcripts were analysed thematically. . Setting. Bristol, North So…
BMC Infectious Diseases
12.06.2024
. Abstract. We conducted a systematic review to explore the relationship between perceived risk for HIV acquisition and sexual HIV exposure among sexual and gender minorities. We included 39 studies divided into (i) correlations or associations, (ii) models using sexual HIV exposure as the outcome, and (iii) models using perceived risk for HIV acquisition as the outcome. The sample size range was from 55 to 16,667 participants, primarily cisgender men who have sex wit…
BMC Infectious Diseases
12.06.2024
… . Background. The effectiveness of post-exposure prophylaxis (PEP) depends on participants adherence, making it crucial to assess and compare regimen options to enhance human immunodeficiency virus (HIV) prophylaxis strategies. However, no prospective study in China has shown that the completion rate and adherence of single-tablet regimens in HIV PEP are higher than those of multi-tablet preparations. Therefore, this study aimed to assess the completi…

Aktuelle smitsomme sygdomme [+20]

Der er mere end 20 resultater, måske du vil se flere resultater her?
Medscape Infectious Diseases
21.05.2024
Parents with HIV who are not on anti-retroviral therapy or who do not have adequate viral suppression should be advised against breastfeeding, the group said. . MDedge News
Medscape Infectious Diseases
3.05.2024
The cosmetic procedures took place at a spa performing microneedling facials using unsterile injection practices. . Medscape Medical News
Medscape Infectious Diseases
26.04.2024
A large study reveals an increased risk for adverse cardiovascular events but not for liver disease progression in adults with MASLD disease and HIV infection. . Medscape Medical News
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
26.04.2024
This report describes an investigation of multiple HIV infections among people who received microneedling facials.
Eurosurveillance latest updates
15.03.2024
. Background. Some migrant men who have sex with men (MSM) acquire HIV in France. . . Aims. We investigated, in migrant MSM receiving HIV care in France, the (i) rate of post-migration-HIV acquisition in France, (ii) delay between arrival and HIV acquisition and (iii) factors affecting HIV acquisition within 1 year after migration. . . Methods. This cross-sectional study focused on ≥ 18-year-old MSM born outside France, receiving HIV care in the Paris region. Information on migration history, …
Medscape Infectious Diseases
11.03.2024
Semaglutide improved MASLD in this population, and weight loss associated with its use resulted in no significant changes in physical function, according to two presentations at CROI. . Medscape Medical News
Medscape Infectious Diseases
8.03.2024
A nurse-led multicomponent strategy significantly reduced systolic blood pressure and non-HDL cholesterol in HIV patients and should be included in HIV primary care programs. . Medscape Medical News
Medscape Infectious Diseases
6.03.2024
The World Health Organization (WHO) said on Tuesday resistance to GSK's HIV drug dolutegravir has exceeded levels observed during its trials, citing observational and survey. . Reuters Health Information
Medscape Infectious Diseases
5.03.2024
The last attempt in a generation of HIV vaccine development ended in disappointment, but investigators are starting over because they believe the human body can make antibodies for HIV. . Medscape Medical News
Medscape Infectious Diseases
5.03.2024
President Joe Biden's administration on Monday urged a U.S. appeals court to preserve a federal mandate that requires health insurers to cover preventive care services. . Reuters Health Information
Medscape Infectious Diseases
28.02.2024
British drugmaker GSK said on Wednesday its long-acting injectable HIV therapy showed promise in keeping the viral load suppressed compared to daily oral treatment,. . Reuters Health Information
Medscape Infectious Diseases
26.02.2024
The smallpox vaccine effectively induces immunity against mpox virus infection in patients with HIV, although patients with low lymphocyte counts require booster doses. . Medscape Medical News
Eurosurveillance latest updates
9.02.2024
…is in immunodeficient (ID) individuals are scarce. This population may present with atypical clinical symptoms, be infected by uncommon pathogens and develop poor outcomes. . . Aim. We aimed to describe the epidemiology of infectious encephalitis among HIV-negative ID patients. . . Methods. Patients from the ENCEIF (Etude Nationale de Cohorte des Encéphalites Infectieuses en France) prospective cohort meeting criteria for infectious encephalitis between January 2016 and December 2019 were included. W…
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
26.01.2024
This report examines the relationship between structural and psychosocial syndemic conditions and condomless anal intercourse among Black, White, and Hispanic transgender women from seven urban areas in the U.S.
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
26.01.2024
This report describes the association between experiences of certain forms of violence and harassment and suicidal ideation among transgender women and explores the moderation of the association by perceived social support.
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
26.01.2024
This report describes the prevalence of six discrimination types toward transgender women and the association between employment discrimination and sociodemographic characteristics, health care access, and health care use.
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
26.01.2024
This report identifies specific personal characteristics and social factors associated with the duration of homelessness among transgender women from seven urban areas in the U.S.
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
26.01.2024
This analysis explored demographic, health care, and economic correlates of nonprescription hormone use among transgender women from seven urban areas in the U.S.
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
26.01.2024
This report examines whether transgender women who report behaviors associated with HIV acquisition were more likely to have had discussions with their clinician about pre-exposure prophylaxis (PrEP) and used PrEP.
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
26.01.2024
This report describes 2019-2020 data and system methods from the National HIV Behavioral Surveillance Among Transgender Women.

DSI på

Følg os på linkedin.com/company/dansk-selskab-for-infektionsmedicin

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2024 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

CVR: 33634307

infmed.dk
Version: 2.14.1
PHP version: 8.0.30
Design: Christian Philip Fischer
Side indlæst på 0.953 s

Cookies og privatliv