Søgning på udtrykket 'antibiotika' giver 55 resultater


Dokumenter [21] Sider [3] Kalender [6] Aktuelle smitsomme sygdomme [+20]

Dokumenter [21]

Regeringen offentliggjorde i juli 2017 en ny National handlingsplan for antibiotika til mennesker. Handlingsplanen sætter for første gang målbare mål for brugen af antibiotika til mennesker. Målene er udarbejdet med input fra Det Nationale Antibiotikaråd.

Udgiver: Dansk Selskab for Infektionsmedicin Arbejdsgruppe: Anne-Mette Lebech, Birgitte Rønde Hansen, Christian Brandt, Hans Rudolf von Lüttichau, Jacob Bodilsen, Lothar Wiese, Lykke Larsen, Trine Mogensen.

Disse rekommandationer retter sig mod voksne indlagt med mistænkt sepsis og septisk shock. Se flowchart på infmed.dk/bilag#sepsis_flowchart_(2021).pdf På vegne af Dansk Selskab for Infektionsmedicin: Lars Skov Dalgaard, Michael Dalager, Christian Philip Fischer, Rikke Krogh-Madsen, Gitte Kronborg, Jannik Helweg Larsen, Stig Lønberg Nielsen, Christian Søborg, Lars Toft.

1. udgave, forventes opdateret i løbet af 2022. Retningslinjerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Dansk Lungemedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Infektionsmedicin.

Denne vejledning omhandler diagnostik og behandling af voksne med TB, herunder pulmonal- og ekstrapulmonal-TB samt antibiotika-resistent TB. For håndtering af infektioner forårsaget af andre mykobakterier henvises til anden litteratur. 26.09.23: Moxifloxacin varighed ændret til 8 uger (tabel 10)

Denne vejledning er tiltænkt behandling af CVID hos voksne patienter. Der er ikke foretaget en gradering af evidensniveau, da der ikke foreligger solid evidens for flere dele af feltet. Den aktuelle udgave er opdateret med anvendelse af PCV20.

Denne vejledning er tiltænkt diagnostik og kontrol af CVID hos voksne patienter. Der er ikke foretaget en gradering af evidensniveau, da der ikke foreligger solid evidens for flere dele af feltet. Den aktulle udgave er opdateret med PCV20.

DANMAP-rapporten, der beskriver antibiotikaforbrug og resistensudviklingen i Danmark, udgives af DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

DANMAP-rapporten, der beskriver antibiotikaforbrug og resistensudviklingen i Danmark, udgives af DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

DANMAP-rapporten, der beskriver antibiotikaforbrug og resistensudviklingen i Danmark, udgives for 20. gang af DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

DANMAP-rapporten, der beskriver antibiotikaforbrug og resistensudviklingen i Danmark, udgives af DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

DANMAP-rapporten, der beskriver antibiotikaforbrug og resistensudviklingen i Danmark, udgives af DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

DANMAP-rapporten, der beskriver antibiotikaforbrug og resistensudviklingen i Danmark, udgives af DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

DANMAP-rapporten, der beskriver antibiotikaforbrug og resistensudviklingen i Danmark, udgives af DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

DANMAP-rapporten, der beskriver antibiotikaforbrug og resistensudviklingen i Danmark, udgives af DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

DANMAP-rapporten, der beskriver antibiotikaforbrug og resistensudviklingen i Danmark, udgives af DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

Bilag med flowchart til vurdering og behandling af sepsis og septisk shock, se også infmed.dk/guidelines#sepsis_guidelines_(2021).pdf

Denne vejledning er tiltænkt behandling af CVID hos voksne patienter. Der er ikke foretaget en gradering af evidensniveau, da der ikke foreligger solid evidens for flere dele af feltet.

Denne vejledning er tiltænkt diagnostik og kontrol af CVID hos voksne patienter. Der er ikke foretaget en gradering af evidensniveau, da der ikke foreligger solid evidens for flere dele af feltet.

DANMAP-rapporten, der beskriver antibiotikaforbrug og resistensudviklingen i Danmark, udgives af DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

Sider [3]

… Stærkind, Carsten Schade Larsen; Susanna Deutch, Olav Ditlevsen Larsen, Line Dahlerup Rasmussen, Ann-Brit Eg Hansen, Terese Katzenstein, Birgitte Lindegaard, Lene Surland Knudsen CVID behandling, CVID udredning og opfølgning, Rationel antibiotikaanvendelse: Trine Langfeldt Hagen (tovholder), Shakil Shakar, Susanna Deutch, Kristina Öbrinck, Mathias Hertz, Isik Johansen, Christian Kraef, Jon Gitz Holler, Mette Vang Larsen, Thomas Benfield og Andreas Knudsen . Sekundær immu…

…. Præsentation af patientcase / Lotte Ebdrup. 10.00-10.45 (MR)SA ? epidemiologi, patogenese i forhold til hud og knogler / Robert Skov. 10.45-11.00 Kaffe/te ? pause. 11.00-11.20 Spondylodiskitis ? antibiotisk behandling / Gruppe 7. 11.20-12.00 Antibiotikabehandling / Thomas Benfield. 12.00-12.45 Frokost. 12.45-13.05 Nekrotiserende fasciitis / Lotte Ebdrup. 13.05-13.30 NF ? evidens, antibiotika, IVIG og hyperbar ilt. Gruppe 8: Daniel Jepsen, Michael Dalager-Petersen, Stine Johnsen, Karen …

…fsnit, Initiere umiddelbart livsreddende behandling, Ud fra klinik og anamnese kunne udpege muligt udløsende mikroorganisme og eventuelt primærfokus for infektionen, Ordinere relevante parakliniske undersøgelser og tolke de afledte fund, Vælge antibiotikabehandling på rationelt grundlag, såvel før som efter identifikation af udløsende mikroorganisme, Vurdere behovet for anden intervention end antibiotika, Kritisk kunne vurdere videnskabelige artikler med infektionsmedicinsk indhold, …

…t går langsomt med udviklingen af ny medicin mod tuberkulose, vi bør derfor afsætte midler til undersøge de eksisterende, allerede markedsførte stoffer som har et anti-TB potentiale i kliniske studier. Linezolid er et af disse, men der er også andre antibiotika på hylden som burde undersøges bedre. Vi har tre nye stoffer godkendt til MDR TB i Europa: delaminid (Deltyba, dog ikke markedsført i DK) samt bedaquiline (Sirturo) også er et nyudviklet produkt medens Para-aminosalicylsyre (Granupas) blot…

Professor Thomas Benfield kommenterer: Evidens er en mangelvare når det drejer sig om varighed af behandling med antibiotika. Det gælder desværre for nær alle infektioner. Og når der ikke er evidens så må vi sætte vores lid til eksperter (og sagt af en ekspert så nærmer de råd sig det tilfældige). Det franske DTS (Duration of Treatment for Spondylodiscitis) er et stort skrift på vejen til at ændre vores lemfældige anbefalinger på ét område. I Frankrig studerede man i et randomiseret klini…

…toppede deres behandling før tid ved i.v. (18.9%) sammenlignet med p.o. (12.8%). Begge fund statistisk signifikante. Styrkerne ved studiet var udover det kontrollerede multicenterdesign, især dets pragmatiske tilgang til brede inklusionskriterier, ingen antibiotika restriktioner, og at en "worst-case" scenarie, hvor alle med manglende data blev opfattet som p.o. svigt, også viste non-inferioritet. Ulemperne var en heterogen patientgruppe med og uden osteosyntesemateriale, med og uden kirurgisk interventi…

Professor Thomas Benfield kommenterer: Overbehandling med antibiotika fører til unødvendige bivirkninger og udvikling af resistente bakterier. Den nemmeste måde at begrænse forbruget af antibiotika er sådan set ved at begrænse behandlingslængden - eller dosis. Desværre er der ikke god evidens på området, og der synes at herske et dogme om at "hellere for meget end for lidt". Uranga og kolleger har i Spanien begået et studie som kan være med til at informere os bedre omkring behandlingslængd…

…s Østergaard kommenterer: Jeg synes sådanne studier er vigtige fordi de kan være med til at stoppe lange diskusioner af for og imod en given behandling til en given tilstand. Man kunne jo så overveje, om det ikke er spild af tid, at give sig i kast med at lave videnskab på så løst et grundlag, men indimellem finder vi jo spændende ting på det infektionsmedicinske område som f.eks. sammenhæng mellem mavesår og helicobacter. Men nu kan vi i hvert fald stoppe diskussionen om antibiotika og Modic.


Kalender [6]

8. maj, Auditorium U260, SDU, Odense
29. november 2023, Rigshospitalet og online
18. november 2021, Europa
4. maj 2018, Hindsgavl, Middelfart
15. november 2017, Statens Serum Institut, København

Aktuelle smitsomme sygdomme [+20]

Der er mere end 20 resultater, måske du vil se flere resultater her?
Statens Serum Institut
16.02.2023
I 4. kvartal 2022 blev der registreret 12 nye tilfælde af blodforgiftning med MRSA. Tre af patienterne døde. Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.
Statens Serum Institut
17.12.2022
I 3. kvartal 2022 blev der registreret 18 nye tilfælde af blodforgiftning med MRSA. Tre af patienterne døde. Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.
Statens Serum Institut
15.11.2022
Under covid-19-pandemien faldt antibiotikaforbruget ordineret af praktiserende læger markant. Niveauet af antibiotikaresistens faldt også. Det viser nye tal fra Statens Serum Instituts overvågning.
Statens Serum Institut
3.11.2022
To millionbevillinger til Statens Serum Institut skal hjælpe forskere til at forske i ny og bedre antibiotika imod resistente bakterier.
Statens Serum Institut
18.08.2022
Kom og hør om antibiotikaforbrug og -resistens i Danmark, når DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut den 18. november 2022 holder seminar i anledning af den europæiske antibiotikadag.
Statens Serum Institut
17.08.2022
I 2. kvartal 2022 blev der registreret ni nye tilfælde af blodforgiftning med MRSA. Der var ingen af patienterne, der døde. Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.
Statens Serum Institut
10.06.2022
I 1. kvartal 2022 blev der registreret 11 nye tilfælde af blodforgiftning med MRSA. Heraf døde tre patienter. Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.
Statens Serum Institut
5.01.2022
Forskere fra Statens Serum Institut har vist, at særlige methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) bakterier – nogle af de mest berygtede og frygtede sygdomsfremkaldende mikroorganismer hos mennesker – var tilstede i pindsvin længe inden methicillin kom på markedet i 1959.
Statens Serum Institut
18.11.2021
Uden effektiv antibiotika risikerer vi at vende tilbage til tiden, før antibiotika blev en del af lægevidenskabens værktøjskasse, og mennesker blev alvorligt syge eller døde af bakterie infektioner. Derfor holder blandt andre Statens Serum Institut skarpt øje med antibiotikaforbruget og -resistensen. Det samme gør ECDC og WHO, der afholder henholdsvis europæisk antibiotikadag i dag og World Antimicrobial Awareness Week de næste syv dage.
Statens Serum Institut
6.10.2021
For syvende år i træk er antibiotikaforbruget til mennesker i Danmark faldet. Covid-19 gav faldet et ekstra skub. Det viser DANMAP-rapporten over antibiotikaforbruget i 2020. Bag den står DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut (SSI).
Statens Serum Institut
26.08.2021
Kom og hør om antibiotikaforbrug og -resistens i Danmark, når Statens Serum Institut og DTU Fødevareinstituttet den 18. november 2021 holder seminar i anledning af den internationale antibiotikauge. Seminaret bliver også en fejring af det danske overvågningsprogram DANMAP, som fylder 25 i år.
Statens Serum Institut
29.10.2020
Vær med og hør om antibiotikaforbrug og -resistens i Danmark. Den 18. november 2020 holder Statens Serum Institut og DTU Fødevareinstituttet et webinar i anledning af den internationale antibiotikauge.
Statens Serum Institut
6.10.2020
For sjette år i træk er antibiotikaforbruget i Danmark faldet. Det viser DANMAP-rapporten over antibiotikaforbruget i 2019. Bag den står DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut (SSI).
Statens Serum Institut
12.08.2020
Statens Serum Institut, Aarhus Universitet og SEGES går sammen om at udvikle en vaccine, som kan redde tusinder af grise fra tidlig død, sænke forbruget af antibiotika drastisk og spare miljøet for udledning af zink. Det nye projekt er støttet af Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram GUDP.
Statens Serum Institut
16.06.2020
Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS) søger fire nye medarbejdere.
Statens Serum Institut
3.12.2019
Statens Serum Institut (SSI) har indledt et nyt samarbejde med 10 andre partnere i Europa. Målet er at sætte fart på kampen mod antibiotikaresistens (AMR).
Statens Serum Institut
18.11.2019
Under sloganet ”Brug antibiotika med omtanke” skal tre gode råd hjælpe kvinder over 60 år med at forebygge blærebetændelse, så de undgår infektion og dermed at skulle bruge antibiotika.
Statens Serum Institut
25.09.2019
Danskerne har taget budskabet til sig – antibiotikaforbruget i Danmark bliver ved med at falde. Det viser DANMAP-rapporten over antibiotikaforbruget i 2018. Bag den står DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut (SSI).
Statens Serum Institut
28.02.2019
FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) har i samarbejde med det danske fødevareministerium udsendt en rapport om Danmarks erfaringer med kampen mod antibiotikaresistens i den danske svineproduktion.
Statens Serum Institut
15.11.2018
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby underskriver i dag på et møde i Seattle en aftale, der skal gøre Danmark til centrum for et stort nyt internationalt forsknings- og videnscenter om antibiotikaresistens.

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2024 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

CVR: 33634307

infmed.dk
Version: 2.12.2
PHP version: 8.0.30
Design: Christian Philip Fischer
Side indlæst på 0.904 s

Cookies og privatliv